ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Cilt : 10 Sayı : 1 Yıl : 2024
 
Kısa Barsak ve Waardenburg Sendromlu Çocuğun Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu []
. 2016; 2(1): 44-50 | DOI: 10.5222/jaren.2016.044  

Kısa Barsak ve Waardenburg Sendromlu Çocuğun Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu

Selmin Şenol, Elif Bılsın, Gülçin Özalp Gerçeker
Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı, İzmir/türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu olgu sunumu Kısa Barsak ve Waardenburg Sendromulu çocuğun hemşirelik bakım planının sunulması amacıyla yapılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Hemşirelik Bakımı North American Nursing Diagnosis Association (NANDA)’ya göre yapılmıştır.

BULGULAR: Olgunun bakım sürecinde, çocuk ve annesinin gereksinimine göre beslenmede dengesizlik: beden gereksiniminden az beslenme, doku bütünlüğünde bozulma, büyüme gelişmede gecikme, aktivite intoleransı, sözel iletişimde bozulma, bakım verici rolünde zorlanma, aile içi süreçlerinin devamında bozulma, sıvı elektrolit eksikliği riski, oral mükoz membranda bozulma riski ve enfeksiyon riski hemşirelik tanıları konulmuştur.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hemşirelik girişimleri bu tanılara göre planlanarak uygulanmış ve sonuçlar değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kısa barsak, Waardenburg sendromu, hemşirelik bakımı


Nursıng Care Child with Short Bowel and Waardenburg Syndrome: A Case Report

Selmin Şenol, Elif Bılsın, Gülçin Özalp Gerçeker
Pediatrics Nursing Department, Faculty Of Nursing, Ege University, İzmir, Turkey

INTRODUCTION: This case report aimed to report child with Waardenburg and Short Bowel Syndrome nursing care plan.
METHODS: Nursing care plan according to North American Nursing Diagnosis Association (NANDA) is made.
RESULTS: In case's nursing plan, according to the needs of child and mothers were designed such as imbalanced nutrition: less than body requirements, impaired tissue integrity, delayed growth and development, activity intolerance, impaired verbal communication, caregiver role strain, dysfunctional family processes, risk for deficient fluid volume and electrolyte, risk for impaired oral mucous membrane, risk for infection nursing diagnosis.
DISCUSSION AND CONCLUSION: According to this diagnosis's were planned nursing care, interventions were performed and the results were evaluated.

Keywords: Short bowel, Waardenburg syndrome, nursing care


Selmin Şenol, Elif Bılsın, Gülçin Özalp Gerçeker. Nursıng Care Child with Short Bowel and Waardenburg Syndrome: A Case Report. . 2016; 2(1): 44-50

Sorumlu Yazar: Elif Bılsın, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (27 kere görüntülendi)
 (4773 kere indirildi)
Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) dergisi; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 2015 yılında Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kez yayımlanmış olan ve 2017 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanmaya devam eden yayınıdır. Dergi; Türkiye Atıf Dizini (Turkey Citation Index), ULAKBİM TR Dizin ve EBSCO CINAHL Complete veri tabanlarında indekslenmektedir.Copyright © 2022 JAREN