ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Cilt : 6 Sayı : 2 Yıl : 2020
 
Multiple Skleroz ve Tamamlayıcı Terapiler []
. 2019; 5(3): 228-232 | DOI: 10.5222/jaren.2019.17363  

Multiple Skleroz ve Tamamlayıcı Terapiler

Afıtap Ozdelıkara, Ahsen Tastan
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı,Samsun, Türkiye

ÖZ
Multiple Skleroz, miyelin kılıfların hasarıyla karakterize otoimmün, kronik bir hastalıktır. Dünya çapında görülme oranı yıllar geçtikçe artmaktadır. Hastalık, bireylerde geri dönüşsüz yeti yitimlerine sebep olabilmekte ve bireylerin yaşam kalitelerini ciddi oranda etkileyebilmektedir. MS hastası bireyler, medikal tedavinin yanısıra, semptomları hafifletebilmek amacıyla tamamlayıcı ve alternatif tıp adı verilen yöntemlere başvurmaktadır. Vitamin ve mineral kullanımı, aquaterapi, masaj, aromaterapi, akupunktur, refleksoloji multiple skleroz hastalarında sıkça kullanılan tamamlayıcı terapilerdendir. Multiple skleroz tipinin ve hastalık süresinin tamamlayıcı terapi kullanım oranlarını etkilediği ve Türkiye’de tamamlayıcı terapi kullanım oranı, diğer ülkelerle karşılaştırıldığında daha düşük oranda olduğu görülmektedir. Bunun sebebi olarak da; toplumun tamamlayıcı terapiler konusundaki bilgi yetersizliği ve sağlık personelinin de bu konuda henüz yetkin olmaması düşünülmektedir. Toplum tarafından yeterli bilgiye sahip olmadan ve uygunluğu denetlenmiş olmadan tamamlayıcı terapilere yönelim giderek artmıştır. Bu sebeple; tamamlayıcı terapi yöntemlerinin bireyler tarafından daha etkili bir şekilde kullanılabilmesi, bireylerin terapiler konusunda bilgilendirilmesi ve terapi uygulamasının birey için uygunluğunu saptamak açısından hemşire kilit rolü üstlenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Multipl skleroz, tamamlayıcı, terapi, hemşirelik


Multiple Sclerosis and Complementary Therapies

Afıtap Ozdelıkara, Ahsen Tastan
Ondokuz Mayıs University Faculty of Health Sciences Internal Medicine Nursing Department, Samsun, Turkey

Multiple Sclerosis is a chronic autoimmune disease characterized by the damage of myelin sheaths. Worldwide incidence is increasing over the years. Disease can cause irreversible disability in individuals and can seriously affect the quality of life of individuals. In addition to medical treatment, individuals with multiple sclerosis refer to methods called complementary and alternative medicine in order to alleviate their symptoms. Vitamin and mineral use, aqua therapy, massage, aromatherapy, acupuncture, reflexology are complementary therapies frequently used in multiple sclerosis patients. It is seen that multiple sclerosis type and duration of disease affect the rate of complementary therapy usage and the rate of complementary therapy usage in Turkey is lower than other countries. For this reason, the inadequacy of information on the complementary therapy issue of the society and the fact that the health personnel are not yet competent in this issue. The trend towards complementary therapies has grown steadily by the community without adequate knowledge and compliance check. Therefore; The nurse plays a key role in enabling complementary therapy methods to be used more effectively by individuals, to inform individuals about therapies and to determine the appropriateness of therapy application to the individual.

Keywords: Multiple sclerosis, complementary, therapy, nursing


Afıtap Ozdelıkara, Ahsen Tastan. Multiple Sclerosis and Complementary Therapies. . 2019; 5(3): 228-232

Sorumlu Yazar: Ahsen Tastan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (78 kere görüntülendi)
 (558 kere indirildi)
Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) dergisi; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 2015 yılında Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kez yayımlanmış olan ve 2017 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanmaya devam eden yayınıdır. Dergi; Türkiye Atıf Dizini (Turkey Citation Index), ULAKBİM TR Dizin ve EBSCO Academic Search Complate veri tabanlarında indekslenmektedir.Copright © 2019 JAREN All rights reserved