ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Cilt : 9 Sayı : 1 Yıl : 2023
 
Siber Güvenlik: Sağlık Hizmetleri Ne kadar Güvende? []
. 2021; 7(3): 157-161 | DOI: 10.5222/jaren.2019.27879  

Siber Güvenlik: Sağlık Hizmetleri Ne kadar Güvende?

Yıldız Tosun1, Elif Gezginci2, Sonay Göktaş2
1Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Amaç: Sağlık bakım hizmetlerinin sunumunda bilişim teknolojileri yaygın olarak kullanılmaktadır. Kaliteli ve güvenli bir bakımın sağlanmasında bilişim teknolojilerinin önemi büyüktür. Bilişim teknolojisi; bilgi yönetimi, paylaşımı ve kolay erişimi sağlayarak bakım güvenliğini büyük ölçüde sağlamaktadır. Bilişim teknolojilerinin sağladığı bu olumlu özelliklerin yanı sıra her cihazın uzaktan kontrol edilebilir ve ulaşılabilir olması sağlık verileri ve cihazların güvenliği ile ilgili endişelere yol açmaktadır. Sağlık sektörü, zengin veri kaynaklarına sahip olması ve korumaya yönelik savunmalarının az olmasından dolayı siber suçlular tarafından çekici hale gelmektedir. Hastanelerdeki siber tehdit sağlık bilgileri ve hastanelere yapılan fidye saldırıları dışında aynı zamanda tıbbi cihazlara ve altyapıya yönelik saldırıları da içermektedir. Sağlık hizmeti veren kuruluşlarda siber güvenliğe yönelik yeterince önlem alınmaması hasta güvenliğini tehlikeye sokabilmektedir. Siber güvenlik hasta güvenliğinde kritik öneme sahip olmasına rağmen gelişen teknoloji ile birlikte güvenlik önlemlerinin artırılmasını gerekli kılmaktadır. Sonuç olarak siber güvenlik hasta güvenliğinin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Bu makalede sağlık bakım hizmetlerinin sunumunda hasta güvenliğini tehdit eden siber güvenliğin önemi vurgulanmış olup, güvenlik önlemlerinin artırılmasına yönelik daha fazla çalışmanın yapılması gerektiğine değinilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Siber güvenlik, bilişim, hasta güvenliği


Cyber Security: Are Healty Services Reliable?

Yıldız Tosun1, Elif Gezginci2, Sonay Göktaş2
1Taksim Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2University of Health Sciences, Faculty of Nursing, Department of Surgical Nursing, Istanbul, Turkey

Objective: Information technologies are widely used in the presentation of health care services. Information technologies are important in providing quality and safe maintenance. Information Technology provides a large degree of maintenance security by providing information management, sharing and easy access. In addition to these positive features provided by information technologies, the fact that each device can be remotely controlled and accessible causes concerns about health data and the safety of devices. The health sector is attractive by cyber criminals because of its rich data sources and low defense defenses. Cyber threats in hospitals include health information and ransom attacks on hospitals, besides attacks on medical devices and infrastructure. Failure to take adequate measures for cyber security in healthcare organizations may endanger patient safety. Although cyber security is critical in patient safety, it is necessary to increase security measures with developing technology. As a result, cyber security has become an indivisible part of patient safety. In this article, the importance of cyber security that threatens patient safety is emphasized in the presentation of health care services and more studies are needed to increase the security measures.

Keywords: Cyber security, informatics, patient safety


Yıldız Tosun, Elif Gezginci, Sonay Göktaş. Cyber Security: Are Healty Services Reliable?. . 2021; 7(3): 157-161

Sorumlu Yazar: Yıldız Tosun, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (23 kere görüntülendi)
 (1339 kere indirildi)
Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) dergisi; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 2015 yılında Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kez yayımlanmış olan ve 2017 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanmaya devam eden yayınıdır. Dergi; Türkiye Atıf Dizini (Turkey Citation Index), ULAKBİM TR Dizin ve EBSCO CINAHL Complete veri tabanlarında indekslenmektedir.Copyright © 2022 JAREN