ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Cilt : 6 Sayı : 2 Yıl : 2020
 
Ameliyat Öncesi Açlık Süresinin Hasta Konforuna Etkisi []
. 2020; 6(2): 248-253 | DOI: 10.5222/jaren.2020.35229  

Ameliyat Öncesi Açlık Süresinin Hasta Konforuna Etkisi

Nurdan Gezer1, Dilara Kunter1, Şule Özgün2, Ezgi Demir2, Büşra Özdemir2, Gözde Çetinkaya2, Semra İbik2
1Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
2Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hemşirelik Bölümü Öğrencisi

Amaç: Ameliyat öncesi açlık sürelerinin hasta konforuna etkisini belirlemektir.
Yöntem: Tanımlayıcı olarak planlanan bu çalışma, 17 Ocak-16 Şubat 2017 tarihleri arasında Aydın’da bir üniversite hastanesinde, cerrahi kliniklerde yatan ve cerrahi geçirmiş 232 hasta ile gerçekleştirildi. Veriler, “Hasta Tanıtım Formu” ve “Perianestezi Konfor Ölçeği” ile toplandı. Analizde, tanımlayıcı istatistikler ve ilişki bakılacak değişkenler Shapiro-Wilk testinde normal dağılım göstermediği için spearman korelasyon istatistiği kullanıldı.
Bulgular: Çalışmaya katılan hastaların %81,9’u elektif cerrahi geçirmiş ve %52,2’si genel anestezi almıştı. Hastaların %88,4’ünün sıvı olarak en son su içtiği, %25’inin çok susuz, %15,5’inin çok açlık hissettiği ve %7,3’ünün çok baş ağrısı yaşadığı belirlendi.
Hastaların %96,6’sı ameliyat öncesi aç kalma hakkında bilgi alırken, %42,7’si bu bilgiyi hemşireden aldıklarını, ancak %74,6’sının neden aç kalması gerektiğini bilmediği, %9,5’inin bağırsakların boş olması gerektiği için, %8,2’sinin ise ameliyat sırası boğazına bir şey kaçmaması için aç kalması gerektiğini belirttiği belirlendi. Ameliyat öncesi katı açlık süre ortalaması 14,80±6,06 saat, sıvı açlık süre ortalaması 11,89±4,91 saat, Perianestezi Konfor Ölçeği puan ortalaması ise 118,90±12,50 olarak bulundu. Hastaların katı gıda ve sıvı gıda açlık süreleri ile perianestezi konfor ölçek puanları arasında bir ilişki bulunmadı.
Sonuç: Hastaların ameliyat öncesi açlık sürelerinin uzun olmasına rağmen, Perianestezi Konfor Ölçeği puanlarının yüksek olması, tek başına açlık süresinin uzunluğunun perianestezi hasta konforuna etkisi olmadığını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: perioperatif dönem, perioperatif hemşirelik, midenin boşaltılması


The Effect of Preoperative Fasting Period On Comfort of The Patient

Nurdan Gezer1, Dilara Kunter1, Şule Özgün2, Ezgi Demir2, Büşra Özdemir2, Gözde Çetinkaya2, Semra İbik2
1Aydın Adnan Menderes Univercity Nursing Faculty Surgical Nursing Department
2Aydın Adnan Menderes Univercity Nursing Department Student

Objective: To determine the effect of preoperative fasting times on patient comfort.
Method: This descriptive study was carried out with a total of 232 patients who were hospitalized and operated in a surgical clinic of a university hospital in Aydın, between January 17, and February 16, 2017. Data were collected with “Patient Information Form” and “Perianesthesia Comfort Scale”. In the analysis, descriptive statistics and Spearman correlation statistics were used because the variables to be examined in the analysis did not show normal distribution in Shapiro-Wilk test.
Results: Most (81.9%) of the patients participating in the study underwent elective surgery and 52.2% of them received general anesthesia. It was determined that 88.4% of the patients had drunk water at the latest, 25% of them were very thirsty, 15.5% felt starving and 7.3% of them experienced headaches. While 96.6% of the patients were informed about the fasting before the operation, 42.7% stated that they received this information from the nurse but 74.6% did not know why they should be on empty stomach before the surgery. Mean preoperative fasting period was 14.80±6.06 hours, mean duration of lfluid fasting was 11.89±4.91 hours, and Perianesthesia Comfort Scale score was 118.90±12.50. There was no correlation between fasting periods of the patients for solid foods, and liquid foods and perianesthesia comfort scale scores.
Conclusion: Despite prolonged preoperative fasting period higher Perianesthesia Comfort Scale scores demonstrate that perianesthesia alone has no effect on patient comfort.

Keywords: preoperative period, preoperative nursing, gastric emptying


Nurdan Gezer, Dilara Kunter, Şule Özgün, Ezgi Demir, Büşra Özdemir, Gözde Çetinkaya, Semra İbik. The Effect of Preoperative Fasting Period On Comfort of The Patient. . 2020; 6(2): 248-253

Sorumlu Yazar: Dilara Kunter, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (14 kere görüntülendi)
 (79 kere indirildi)
Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) dergisi; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 2015 yılında Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kez yayımlanmış olan ve 2017 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanmaya devam eden yayınıdır. Dergi; Türkiye Atıf Dizini (Turkey Citation Index), ULAKBİM TR Dizin ve EBSCO Academic Search Complate veri tabanlarında indekslenmektedir.Copright © 2019 JAREN All rights reserved