ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Cilt : 6 Sayı : 3 Yıl : 2020
 
Gebelerin Anne Sütü Sağma Teknikleri ve Saklama Koşulları Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi []
. 2020; 6(2): 254-266 | DOI: 10.5222/jaren.2019.37450  

Gebelerin Anne Sütü Sağma Teknikleri ve Saklama Koşulları Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi

Derya Şahin1, Aysel Topan2
1Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği ABD, Zonguldak
2Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Zonguldak

Amaç: Çalışma gebelerin anne sütü sağma teknikleri ve saklama koşulları hakkındaki bilgi düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yapılmış olup tanımlayıcı tipte bir çalışmadır.
Yöntem: Araştırma evrenini Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi yüksek riskli gebe polikliniğine Mart 2016-Temmuz 2016 tarihleri arasında başvuran gebeler oluşturmuştur. Örnekleme vaka alma kriterlerine uygun, çalışmaya katılmayı kabul eden 390 gebe alınmıştır. Verilerin toplanmasında “Tanıtıcı Bilgi Formu” kullanılmıştır.
Bulgular: Araştırmaya katılan gebelerin %74,6’sı anne sütü sağma tekniklerini duyduklarını, ancak paritesi 1 ve üstü olan gebelerin %54,3’ü anne sütünü sağmadığını; bu gebelerin %87,9’u sağılmış anne sütünün saklanabileceğini bildiklerini belirtmişlerdir. Anne sütü sağma tekniklerinden %63,1’i pompa ile sağma tekniğini bildiğini ve %73,8’i pompa ile süt sağma tekniğinin kullanımının daha kolay olarak bildiğini dile getirmiştir. Doğum sonrası ilk altı ay içinde çalışmayı planlayan annelerde anne sütüyle besleme hakkında eğitim alanların oranı, çalışmayı planlamayan annelerden anlamlı derecede daha yüksek saptanmıştır (p=0,042). Anne sütü ile beslemeye yönelik bilgi alma durumu ile gebelerin eğitim düzeyi arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmıştır (p=0,024). Eğitim seviyesi yüksek olan annelerin anne sütü ile beslemeyi daha az tercih ettiği saptanmış olup, buna karşın bu annelerin anne sütü ile beslemeye yönelik daha fazla bilgi aldıkları belirlenmiştir.
Sonuç: Araştırma sonucunda gebelerin büyük çoğunluğunun anne sütünün saklanabileceğini, bununla ilgili eğitimlere katıldıklarını ve doğum sonrasında anne sütünü saklama koşullarında zorluk yaşamayacakları saptanmıştır. Yapılan hemşirelik yaklaşımlarında anne sütü ile beslenme, anne sütü sağma teknikleri ve anne sütü saklama koşulları konusunda aile sağlığı merkezlerinde ve hastanelerde gebelere bilgilendirilme yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Anne sütü, Gebe, Anne sütü saklama koşulu, Anne sütü sağma tekniği, Bilgi düzeyi


Determination of Knowledge Levels of Pregnant Women about Breast Milking Techniques and Storage Conditions

Derya Şahin1, Aysel Topan2
1Zonguldak Bulent Ecevit University Institute Of Health Sciences, Department of Children Health and Disease Nursing, Zonguldak
2Zonguldak Bülent Ecevit University, Faculty of Health, Department of Nursing, Zonguldak

Objective: This was a descriptive study that was performed to determine knowledge levels of pregnant women about breast milking techniques and storage conditions.
Method: The universe of the study was composed of pregnant women who were admitted to high risk pregnancy outpatient clinic of Ankara Dr Zekai Tahir Burak Women Health Education and Research Hospital between March-July 2016. Sampling included 390 pregnant women who met the inclusion criteria and approved to participate in the study. “Introductory Information Form” was used in the collection of data.
Results: A 74.6% of the women in the study stated that they had heard about breast milking techniques while 54.3% of women with parity ≥1 had not expressed breast milk; and 87.9% of these women told that they knew how to store expressed breast milk. 63.1% of them expressed breast milk using a pump, and 73.8% of them thought that this technique was easier. The proportion of women who received training about feeding with breastmilk was found to be significantly higher among the mothers who started working within the first six months following childbirth compared to unemployed mothers (p=0.042). A statistically significant difference was found between the state of getting information about breast feeding and the education level of pregnant women (p=0.024). It was detected that mothers with a high education level less frequently preferred breastfeeding; but they got more information about breastfeeding.
Conclusions: As a result of the research, it was determined that the vast majority of pregnant women could save breast milk, attend training about breast milk storage, and they would not have difficulties in storage of breast milk after birth. In nursing approaches implemented in the family health centres and hospitals, pregnant women should be informed about breastfeeding, breast milking techniques and milk storage conditions.

Keywords: Breast milk, Pregnant, Breast milk storage conditions, Breast milking technique, Knowledge level


Derya Şahin, Aysel Topan. Determination of Knowledge Levels of Pregnant Women about Breast Milking Techniques and Storage Conditions. . 2020; 6(2): 254-266

Sorumlu Yazar: Aysel Topan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (35 kere görüntülendi)
 (885 kere indirildi)
Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) dergisi; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 2015 yılında Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kez yayımlanmış olan ve 2017 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanmaya devam eden yayınıdır. Dergi; Türkiye Atıf Dizini (Turkey Citation Index), ULAKBİM TR Dizin ve EBSCO Academic Search Complate veri tabanlarında indekslenmektedir.Copright © 2019 JAREN All rights reserved