ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Cilt : 10 Sayı : 1 Yıl : 2024
 
Çocuk Hakları İhlali: Cinsel İstismar []
. 2017; 3(1): 57-60 | DOI: 10.5222/jaren.2017.1011  

Çocuk Hakları İhlali: Cinsel İstismar

Saadet Gonca Mavi Aydoğdu, Ülkü Özsoy
Amasya Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Ebelik Bölümü, Amasya

Çocuğun bir yetişkin tarafından cinsel gereksinim ve isteklerini karşılamak için zorla ya da ikna edilerek kullanılması cinsel istismardır. Bireyi, ailesini ve toplumu bütünüyle etkileyen önemli bir sorundur. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi ile İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’ne göre de bir hak ihlalidir. Cinsel istismar sık rastlanan, yıllarca sürebilen ve çoğunlukla da gizli tutulan bir durumdur. Çocuğun mental ve fiziki yönden bir engelinin bulunması ya da psikiyatrik bozukluğunun olması istismar riskini artırır. Cinsel istismar vakalarında, olayın mağdurun yakınları tarafından resmi makamlara aktarılma oranı düşüktür. Bu nedenle çocukların rutin muayeneler sırasında cinsel istismarı düşündürecek fiziksel ve psikolojik bulgular açısından dikkatle değerlendirilmeleri gerekir. Çocuk istismarının belirlenmesi ve bu vakaların izlemlerinin multidisipliner uzmanlar tarafından yapılması uygun olacaktır. Çocuklara karşı cinsel istismarın önlenmesi ve korunabilmesi için başta çocuk, aile ve öğretmenlerin eğitilmesi, erken yaştan itibaren farkındalık eğitimleri verilmesi ve toplumsal bilinç düzeyinin yükseltilmesine yönelik yapılacak çalışmaların etkili olacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, istismar, cinsel istismar.


Violation of Child Rights: Sexual Abuse

Saadet Gonca Mavi Aydoğdu, Ülkü Özsoy
Amasya University School of Health, Department of Midwifery, Amasya

The child exploits comparable sex by being forced or convicted by an adult to meet her sexual needs and desires. It is an important question that affects the individual, the family and the society as a whole. According to the United Nations Convention on the Rights of the Child and the Universal Declaration of Human Rights, there is also a violation of rights. For years, abuse has been a frequent, persistent and often hidden phenomenon for many years. The presence of a mental or physical disability or the presence of a psychiatric disorder increases the risk of abuse. Sexual abuse cases, relatives of the victim of the incident are graded to transfer to the official authorities. For this reason, it is necessary to carefully evaluate the physical and psychological findings of the children in the routine examination of sexual abuse. It can be implemented by multidisciplinary experts of child abuse identification and monitoring of these cases! In order to prevent and protect sexual abuse against children, it is considered to be effective to educate children, families and teachers and to raise social consciousness level at an early age.

Keywords: Child, abuse, sexual abuse.


Saadet Gonca Mavi Aydoğdu, Ülkü Özsoy. Violation of Child Rights: Sexual Abuse. . 2017; 3(1): 57-60

Sorumlu Yazar: Saadet Gonca Mavi Aydoğdu, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (45 kere görüntülendi)
 (5129 kere indirildi)
Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) dergisi; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 2015 yılında Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kez yayımlanmış olan ve 2017 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanmaya devam eden yayınıdır. Dergi; Türkiye Atıf Dizini (Turkey Citation Index), ULAKBİM TR Dizin ve EBSCO CINAHL Complete veri tabanlarında indekslenmektedir.Copyright © 2022 JAREN