ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Cilt : 8 Sayı : 1 Yıl : 2022
 
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Dersinin Uygulamasına Çıkan Hemşirelik Öğrencilerinin Çocuk Sevme Durumları ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi []
. 2019; 5(2): 91-96 | DOI: 10.5222/jaren.2019.40327  

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Dersinin Uygulamasına Çıkan Hemşirelik Öğrencilerinin Çocuk Sevme Durumları ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi

Gulbeyaz Baran1, Gamze Yılmaz2
1Dicle Üniversitesi Atatürk Sağlık Yüksekokulu, Diyarbakır
2İbrahi̇m Çeçen Sağlık Yüksekokulu

Amaç: Bu çalışma çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği dersinin uygulamasına çıkan üçüncü sınıf hemşirelik bölümü öğrencilerinin çocuk sevme durumlarını ve etkileyen faktörleri incelemek amacıyla tanımlayıcı ve ilişki arayıcı çalışma tasarımı kullanılmıştır.
Metot: Araştırmanın verileri literatür bilgisinden yararlanılarak araştırmacı tarafından hazırlanan “Kişisel Bilgi Formu” ve “Barnett Çocuk Sevme Ölçeği” kullanılarak toplanmıştır.
Bulgular: Araştırmaya katılan hemşirelik bölümü üçüncü sınıf öğrencilerin yaş ortalaması 19,00±22,01’ dir. Öğrenci hemşirelerin %58,9’unun kadın olduğu, kardeş sayısının ise 5,484±2,479 olduğu saptanmıştır. Öğrencilerin çocuk sevme ölçeğinden aldığı puan ortalaması 83,153±15,282 olarak bulunmuştur. Öğrenci hemşirelerin %81,1’i çocuk kliniğini sevdiğini, %55,8’i ise çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği dersinin uygulamasına ilk defa çıktıklarından dolayı tedirginlik ve stres hissettiklerini ifade etmişlerdir. Öğrencilerin çocuk sevme ölçeği puan ortalaması ile cinsiyetleri ve çocuk kliniğinde çalışmayı isteme durumu arasında anlamlı bir farklılık saptanmıştır (p<.05). Öğrencilerin kardeş sayısı ile çocuk sevme ölçeği puan ortalaması arasında anlamlı bir ilişki olduğu (p<.05), kardeş sayısı azaldıkça çocuk sevme ölçeği puan ortalamasının arttığı bulunmuştur. Çocuk kliniklerinde çalışmayı isteyen öğrenci hemşirelerin, çocuk sevme tutumları yüksek bulunmuştur (p<,05).
Sonuç: Sonuç olarak öğrenci hemşirelerin çocuk sevme durumu puan ortalaması yüksek bulunmuştur. Öğrencilerin kadın olması, kardeş sayısının az olması çocuk kliniğinde çalışmayı istemeleri çocuk sevme durumlarını olumlu yönde etkilediği görülmüştür bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: öğrenci hemşireler, çocuk sevme ölçeği, çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği.


Evaluation of Liking Children Situation of the Nursing Students Taking the Applied Course of Pediatric Nursing, and the Factors Affecting the Same

Gulbeyaz Baran1, Gamze Yılmaz2
1Dicle University Atatürk Health School, Diyarbakır
2İbrahim Çeçen Universty Health School, Ağrı

Objective: This study was conducted to examine the liking children situation of the third grade nursing students who have taken the applied course of the pediatric nursing, and the factors affecting the same.
Method: Data of the study was collected by a “Personal Information Form” prepared by the researcher using the literature, and “Barnett Liking of Children Scale”.
Results: The age average of the third grade nursing students participating in the study was 19,00±22,01. It was determined that the 58,9% of the nursing students was female and the number of the sibling was 5,484±2,479. The average of the scores obtained by the students from the liking of child scale was found to be 83,153±15,282. 81,1% of the nursing students stated that they liked the pediatric clinic and 55,8% felt apprehension and stressful because it was the first time they took the applied course of the pediatric nursing. A significant difference was found between the average score of the students’ liking of children scale and their gender and desire to work in the pediatric clinic (p<,05). It was also found that there was a significant correlation between the number of sibling and average score of liking of children scale, of the students (p<,05), whereas the average score of liking of children scale was increased as the number of the siblings was decreased. Nursing students who want to work in child clinics,
average score of liking of children scale the attitudes of the child were found to be high (p <.05).
Conclusion: As a result, the average score of the nursing students’ liking of children scale was found high. It was found that the students wanted to work in a children's clinic because of being women, having a small number of siblings and positively influencing their children's liking.

Keywords: nursing students, liking of children scale, pediatric nursing.


Gulbeyaz Baran, Gamze Yılmaz. Evaluation of Liking Children Situation of the Nursing Students Taking the Applied Course of Pediatric Nursing, and the Factors Affecting the Same. . 2019; 5(2): 91-96

Sorumlu Yazar: Gulbeyaz Baran, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (36 kere görüntülendi)
 (1347 kere indirildi)
Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) dergisi; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 2015 yılında Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kez yayımlanmış olan ve 2017 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanmaya devam eden yayınıdır. Dergi; Türkiye Atıf Dizini (Turkey Citation Index), ULAKBİM TR Dizin ve EBSCO Academic Search Complate veri tabanlarında indekslenmektedir.Copyright © 2022 JAREN