ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Cilt : 10 Sayı : 1 Yıl : 2024
 
Alzheimer Hastalarında Görülen Davranışsal Sorunları Yönetme []
. 2017; 3(1): 33-38 | DOI: 10.5222/jaren.2017.1007  

Alzheimer Hastalarında Görülen Davranışsal Sorunları Yönetme

Nihan Altan Sarıkaya, Özge Sukut, Hürrem Ayhan
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FLORENCE NİGHTİNGALE HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ RUH SAĞLIĞI VE PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ

Yaşlı nüfusunun arttığı toplumlarda demans önemli bir sağlık sorunu olarak ortaya çıkmaktadır. Demans bozuklukları bireyi ve aileyi etkileyen sorunlardan biridir ve tüm demans vakalarının yarısından fazlasını Alzheimer hastalığı oluşturmaktadır. Alzheimer hastalığı karmaşık ve ilerleyici bir beyin dejeneratif bozukluğu olarak tanımlanır. AD bilişsel ve işlevsel düşüşle birlikte çeşitli davranışsal değişiklikleri de ortaya çıkarmaktadır. Alzheimer hastalığında ortaya çıkan davranışsal değişiklikler, hasta bireylere rahatsızlık verdiği kadar bakım veren hasta yakınlarını da sıkıntıya sokmaktadır. Bu makalede, bakım verenlerin hastalıkla ortaya çıkan davranışsal sorunların nedenlerini anlamaları ve davranışsal problemlerin nasıl yönetileceği hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Alzheimer, Bakım veren, Davranışsal Sorunlar


Managing Behavioral Problems in Alzheimer's Patients

Nihan Altan Sarıkaya, Özge Sukut, Hürrem Ayhan
ISTANBUL UNIVERSITY FLORENCE NIGHTINGALE FACULTY OF NURSING DEPARTMENT OF MENTAL HEALTH AND PSYCHIATRY NURSING

Dementia occurs as a major health problem in the societies where the elderly population is increased. Dementia disorders are one of the problems affecting the individual and the family, and more than half of the cases content Alzheimer's disease. Alzheimer's disease is defined as a complex and progressive brain degenerative disorder. AD also reveals a variety of behavioral changes with cognitive and functional decline. Behavioral changes that occur in Alzheimer's disease cause distress to the patient as well as the caregiver relatives. In this article, it is aimed that caregivers understand the causes of behavioral problems caused by the disease and have knowledge about how to manage behavioral problems.

Keywords: Alzheimer, Caregiver, Behavioral Problems


Nihan Altan Sarıkaya, Özge Sukut, Hürrem Ayhan. Managing Behavioral Problems in Alzheimer's Patients. . 2017; 3(1): 33-38

Sorumlu Yazar: Nihan Altan Sarıkaya, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (17 kere görüntülendi)
 (10296 kere indirildi)
Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) dergisi; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 2015 yılında Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kez yayımlanmış olan ve 2017 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanmaya devam eden yayınıdır. Dergi; Türkiye Atıf Dizini (Turkey Citation Index), ULAKBİM TR Dizin ve EBSCO CINAHL Complete veri tabanlarında indekslenmektedir.Copyright © 2022 JAREN