ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Cilt : 10 Sayı : 1 Yıl : 2024
 
Çocuklarda Tuvalet Eğitimi ve Kullanılan Yöntemler []
. 2018; 4(1): 59-64 | DOI: 10.5222/jaren.2018.059  

Çocuklarda Tuvalet Eğitimi ve Kullanılan Yöntemler

Çiğdem Deniz1, Gülay Görak2
1Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesi Anestezi Ve Reanimasyon Yoğunbakım, İstanbul, Türkiye
2Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksek Okulu, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bir insanın öğrenebileceği en önemli becerilerden biri, tuvaletini başarılı ve bağımsız bir şekilde gerçekleştirebilmesidir. Tuvalet eğitimi, erken çocukluk döneminin önemli gelişimsel görevlerinden birisi olup, çocuğun bağımsızlık içeren davranışlarındandır. Aileler için ise tuvalet eğitimi zorlayıcı bir süreç yaratabilmektedir. Sağlıklı her çocuk tuvalet eğitimini tıbbi tedaviye gerek kalmadan kazanabilmektedir. Tuvalet eğitiminde yardımlı tuvalet terbiyesinden, yoğun disiplin gerektiren metotlara, çocuk odaklı yaklaşımdan, deneysel yaklaşımlara kadar birçok farklı yöntem vardır. Çocukların hazır olma seviyeleri değişkenlik gösterdiği ve aile dinamikleri farklı olduğu için tek bir doğru reçete yoktur. Sağlık ekibi üyelerinden doktor ve hemşireler bu süreç boyunca ailelerle karşı yardımcı ve yönlendirici olmalıdır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: yok
BULGULAR: yok
TARTIŞMA ve SONUÇ: yok

Anahtar Kelimeler: Tuvalet eğitimi, sağlıklı çocuk, erken çocukluk dönemi, hemşirelik


Toılet Traınıng ın Chıldren and Used Methods

Çiğdem Deniz1, Gülay Görak2
1Bağcılar Educational Researche Hospıtal Anesthesıa And Resuscıtatıon Intensıve Care Unıt, İstanbul, Turkey
2Bilim Unıversıty Florence Nıghtıngale Hospıtal Nursıng School, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: One of the most important skills a person learns, can be carried out the toilet training successfully and independently. Toilet training is one of the important developmental tasks of early childhood and also one of the child's behavior, including independence. The toilet training can create a challenging process for families. Each healthy child can gain toilet training without medical treatment. In toilet training, there are many different methods such as the assisted toilet training, the methods require intense discipline, child-orientated approach and experimental approach. Because the level of children’s being ready fluctuates and family dynamics are different, there is no single right recipe. The doctor and nurse who are members of the health care team, should be helpful and directive to the family through this process.
METHODS: yok
RESULTS: yok
DISCUSSION AND CONCLUSION: yok

Keywords: Toilet training, healthy children, early childhood period, nursing


Çiğdem Deniz, Gülay Görak. Toılet Traınıng ın Chıldren and Used Methods. . 2018; 4(1): 59-64

Sorumlu Yazar: Çiğdem Deniz, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (81 kere görüntülendi)
 (7826 kere indirildi)
Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) dergisi; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 2015 yılında Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kez yayımlanmış olan ve 2017 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanmaya devam eden yayınıdır. Dergi; Türkiye Atıf Dizini (Turkey Citation Index), ULAKBİM TR Dizin ve EBSCO CINAHL Complete veri tabanlarında indekslenmektedir.Copyright © 2022 JAREN