ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Cilt : 9 Sayı : 3 Yıl : 2023
 
Ebe ve Hemşirelerin Akılcı İlaç Kullanımına Yönelik Bilgi ve Davranışlarının İncelenmesi []
. 2020; 6(3): 491-497 | DOI: 10.5222/jaren.2020.46338  

Ebe ve Hemşirelerin Akılcı İlaç Kullanımına Yönelik Bilgi ve Davranışlarının İncelenmesi

Asuman Çobanoğlu1, Belkız Kızıltan2
1Giresun Üniversitesi
2Avrasya Üniversitesi

AMAÇ: Bu çalışma ebe ve hemşirelerin akılcı ilaç kullanımına yönelik bilgi ve davranışlarının incelenmesi amacıyla yapılmıştır.
YÖNTEM: Tanımlayıcı ve kesitsel tipte, 1 Eylül - 1 Ekim 2017 tarihleri arasında bir Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, evrenini 86 ebe ve 49 hemşire oluşturduğu, 27 ebe ve 25 hemşire (%38,5) olmak üzere toplam 52 kişi ile tamamlanan araştırmada, gerekli izinler alınarak veriler, “Hemşire/Ebe Tanıtım Formu” ile yüz yüze görüşerek toplanmış, tanımlayıcı istatistiksel yöntemler kullanılarak değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Katılımcıların %50.9’nu ebe, %47.2’sini hemşire oluşturan araştırmada, ebelerin %48’i ve hemşirelerin %32’sinin en sık karşılaştığı ilaç uygulama hatasının ilacın yanlış zamanda uygulanması olduğu, ebelerin %81.5’inin hemşirelerin ise %80’inin yan etki oluşursa bildirimini nasıl yapılacağını bildiği, ebelerin %77.8’inin, hemşirelerin ise %96'sının ise şimdiye kadar hiç yan etki bildirimi yapmadığı belirlendi. Ebelerin %81.5’i hemşirelerin %80’i uygulama öncesinde hastanın ilaç ve besin allerjisi olup-olmadığını sorguladığını, ebelerin %34.6’sı hemşirelerin 30.8’i serviste kullanılamayan ilaçların eczaneye teslim edildiğini ve tüm katılımcılar serviste kullanılan ilaçların son kullanım tarihlerine bakıldığını belirtmişlerdir. Ebe ve hemşirelerin ilaçların kullanım amacı, uygulama şekli ve etki süreleri kapsamında kendi bilgi düzeylerini iyi düzeyde olarak nitelendirdikleri görülmüştür.
SONUÇ: Ebe ve hemşirelerin akılcı ilaç kullanımına yönelik bilgi ve davranışlarının olumlu yönde olduğu ancak genel olarak akılcı ilaç kullanımı özellikle ilaç uygulamaları ve yan etki bildirimi konusuyla ilgili eğitim ihtiyacının olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: ilaç tedavisi yönetimi, hemşire, ebe


The Investigation of Knowledge and Behavior of Nursing and Midwives on Rational Drug Usage

Asuman Çobanoğlu1, Belkız Kızıltan2
1Giresun University
2Avrasya University

OBJECTIVE: This study was conducted to examine the knowledge and behaviors of midwives and nurses in regards to rational drug utilization.
METHOD: The descriptive and cross-sectional study was conducted in a training and research hospital of obstetrics and pediatrics, which accommodates 86 midwives and 49 nurses, from September 1 through October 1, 2017, with the participation of 27 midwives and 25 nurses (38.5%) totaling to 52 people. Granted the necessary permissions, data were collected by “Nurse / Midwife Self-Descriptive Form” and through face-to-face interviews, and were evaluated using descriptive statistical methods.
FINDINGS: Of the participants of the research, 50.9% were midwives and 47.2% were nurses. The most frequent drug administration error encountered by 48% of the midwives and 32% of the nurses was found to be untimely administration of medication. It was determined that 81.5% of the midwives and 80% of the nurses know how to report side effects and that 77.8% of the midwives and 96% of the nurses have never reported any side effects. 81.5% and 80% of the midwives and the nurses, respectively, stated that prior to administering medication, they inquire whether patients have drug or food allergies; 34.6% of the midwives and 30.8% of the nurses stated that unused drugs were delivered back to the pharmacy; and all participants confirmed checking the expiration dates of drugs used in the medical service. Midwives and nurses were seen to consider good their level of knowledge in intended utilization of drugs, administration routes, and duration of the effects.
CONCLUSION: It has been concluded that the knowledge and behaviors of midwives and nurses in regards to rational drug utilization are satisfactory but that there is a general need for training about rational drug utilization, especially drug administration and side effect notification.

Keywords: medication therapy management, nurse, midwife


Asuman Çobanoğlu, Belkız Kızıltan. The Investigation of Knowledge and Behavior of Nursing and Midwives on Rational Drug Usage. . 2020; 6(3): 491-497

Sorumlu Yazar: Belkız Kızıltan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (88 kere görüntülendi)
 (785 kere indirildi)
Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) dergisi; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 2015 yılında Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kez yayımlanmış olan ve 2017 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanmaya devam eden yayınıdır. Dergi; Türkiye Atıf Dizini (Turkey Citation Index), ULAKBİM TR Dizin ve EBSCO CINAHL Complete veri tabanlarında indekslenmektedir.Copyright © 2022 JAREN