ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Cilt : 10 Sayı : 1 Yıl : 2024
 
Obsesif kompulsif bozukluğu olan hasta yakınlarında bakım yükü ve psikoeğitim []
. 2017; 3(1): 51-56 | DOI: 10.5222/jaren.2017.1010  

Obsesif kompulsif bozukluğu olan hasta yakınlarında bakım yükü ve psikoeğitim

Berna Ersoy Özcan1, Gül Ünsal2
1Atatürk Devlet Hastanesi, Toplum Ruh Sağlığı Merkezi, Sinop
2Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, İstanbul

Ruhsal bozukluklarda tedavilerin toplum temelli olmaya başlaması, yataklı kurumlar dışında aile içinde geçirilen sürelerin uzamasına ve ailelerin hastaların bakımında daha aktif rol üstlenmelerine neden olmuştur. Hastalıktan dolayı oluşan istenmeyen olaylar ve zorlukların aile üyelerini etkilemesi ile aile yükü oluşmaktadır. Bakım verenin yaşadığı yük, depresyon, anksiyete, tükenmişlik, fiziksel sağlıkta azalma, sosyal izolasyon ve ekonomik güçlükler gibi sonuçlar doğurur. Obsesif kompulsif bozukluk (OKB) kronik ruhsal bir bozukluk olup dünya çapında en önemli sakatlayıcı on tıbbi durumlardan biridir. Özellikle obsesifkompulsif bozukluktaki bakım veren yükünün şizofreni ve bipolar bozukluktakine eşdeğer düzeyde ağır olduğu bildirilmektedir. Ailelere yönelik girişimler hastaneye yatış dönemiyle sınırlı kalmamalı, ailelerin hastalığın her aşamasında yardıma gereksinim duydukları unutulmamalıdır. Bu nedenle obsesifkompulsif bozuklukta hasta yakınlarına yönlendirilmiş psikoeğitimsel müdahaleye açık bir ihtiyaç vardır. Bu derleme, obsesifkompulsif bozukluğu olan hastaların yakınlarındaki bakım yükünün ve hasta yakınlarına yönelik yapılan psikoeğitimin önemini kavramak için ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Obsesif Kompulsif Bozukluk, Bakım yükü, Aile, Psikoeğitim


Burden of care in family caregivers of patients with obsessive compulsive disorder and psychoeducation

Berna Ersoy Özcan1, Gül Ünsal2
1Atatürk State Hospital, Community Mental Health Center, Sinop
2Marmara University Faculty of Health Sciences Nursing Department, Psychiatric Nursing Department, İstanbul, Turkey

Community-based treatments prevailing in mental disorders have resulted in prolonged periods spent with families outside of inpatientinstitutionsandmoreactive role takenbyfamilies in thecare of patients. Undesiredeventsanddifficultiesduetothediseaseaffectfamilymembersandcreatefamilyburden. Theburdenundertakenbythecaregivermaycausedepression, anxiety, burnout, deterioration of physicalhealth, socialisolationandeconomichardship. Obsessivecompulsivedisorder (OCD) is a chronicmentaldisorderranked in the top ten of themostdisablingmedicalconditionsworldwide. Specifically, it is reportedthattheburden of thecaregiver in obsessivecompulsivedisorder is as severe as thatundertaken in schizophreniaorbipolardisorder. Familyinterventionshould not be limitedtoinpatientperiodand it mustkept in mindthatfamiliesneedhelp at everystage of thedisease. Therefore, in obsessivecompulsivedisordercases, there is a clearneedforpsychoeducationalinterventiondirected at familycaregivers. Thisreviewaimsto set forththeimportance of theburden of careundertakenbyfamilycaregivers of patientswithobsessivecompulsivedisorderandpsychoeducationprovidedtothem.

Keywords: Obsessive compulsive disorder, burden of care, family, psychoeducation


Berna Ersoy Özcan, Gül Ünsal. Burden of care in family caregivers of patients with obsessive compulsive disorder and psychoeducation. . 2017; 3(1): 51-56

Sorumlu Yazar: Berna Ersoy Özcan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (30 kere görüntülendi)
 (7968 kere indirildi)
Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) dergisi; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 2015 yılında Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kez yayımlanmış olan ve 2017 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanmaya devam eden yayınıdır. Dergi; Türkiye Atıf Dizini (Turkey Citation Index), ULAKBİM TR Dizin ve EBSCO CINAHL Complete veri tabanlarında indekslenmektedir.Copyright © 2022 JAREN