ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Cilt : 6 Sayı : 2 Yıl : 2020
 
Ergenlerde Psikodrama Uygulamaları []
. 2019; 5(3): 241-248 | DOI: 10.5222/jaren.2019.48030  

Ergenlerde Psikodrama Uygulamaları

Çağlar Şimşek1, Leyla Küçük2, Ejder Akgün Yıldırım3
1İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Ruh Sağlığı Ve Psikiyatri Hemşireliği Ana Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Ruh Sağlığı Ve Psikiyatri Hemşireliği Ana Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı Ve Sinir Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

Ergenlik dönemi, fiziksel değişimlerin hızlı bir şekilde yaşandığı ve kimlik duygusunun oluşmaya başladığı çocukluktan yetişkinliğe geçişin olduğu süreçtir. Psikodrama, bireyin grup içinde iyileştirilmesini hedefleyen, aksiyon tekniklerinin kullanıldığı bir grup psikoterapi yöntemidir. Bu yönü ile ergen gruplarında eyleme dayalı bir teknik olan psikodramanın, sözel ve yoruma dayalı tekniklerden daha etkin bulunduğu bilinmektedir. Psikodrama, doğru anlaşıldığı ve iyi kullanıldığında bireyin, davranışına içgörü, duygusal boşalım, bütünleşme ve değişim sağlayabilen, etkili bir yöntemdir.

Anahtar Kelimeler: Psikodrama, psikoterapi, ergenler


Psychodrama Practices In Adolescents

Çağlar Şimşek1, Leyla Küçük2, Ejder Akgün Yıldırım3
1Istanbul University - Cerrahpasa Institute Of Graduate Studies, Mental Health And Psychiatric Nursing Department, Istanbul, Turkey
2Istanbul University-cerrahpaşa Florence Nightingale Nursing Faculty Department Of Mental Health And Psychiatric Nursing, Istanbul, Turkey
3University Of Health Sciences Bakırkoy Dr. Mazhar Osman Mental Health And Neurological Diseases Training And Research Hospital, Istanbul, Turkey

Adolescence when physical changes are rapidly experienced and when the sense of identity begins to form is a process of transition from childhood to adulthood. Psychodrama is a method of group psychotherapy that aims to treat an individual within a group and in which action techniques are used. With this aspect, it is known that psychodrama, a technique based on action, is more effective than verbal and hermeneutical techniques. When understood accurately and used well, psychodrama becomes an effective method that can provide insight, catharsis, integration and change for the behaviour of the individual.

Keywords: Psychodrama, psychotherapy, adolescents


Çağlar Şimşek, Leyla Küçük, Ejder Akgün Yıldırım. Psychodrama Practices In Adolescents. . 2019; 5(3): 241-248

Sorumlu Yazar: Çağlar Şimşek, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (13 kere görüntülendi)
 (273 kere indirildi)
Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) dergisi; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 2015 yılında Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kez yayımlanmış olan ve 2017 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanmaya devam eden yayınıdır. Dergi; Türkiye Atıf Dizini (Turkey Citation Index), ULAKBİM TR Dizin ve EBSCO Academic Search Complate veri tabanlarında indekslenmektedir.Copright © 2019 JAREN All rights reserved