ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Cilt : 9 Sayı : 3 Yıl : 2023
 
Hemşirelikte Araştırma Dersinin Öğrencilerin Araştırma ve Gelişmelere Yönelik Farkındalık ve Tutumuna Etkisi []
. 2020; 6(3): 498-505 | DOI: 10.5222/jaren.2020.48403  

Hemşirelikte Araştırma Dersinin Öğrencilerin Araştırma ve Gelişmelere Yönelik Farkındalık ve Tutumuna Etkisi

İlknur Göl, Hüsna Ekici
Çankırı Karatekin Üniverstesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Halk Sağlığı Hemşireliği Abd., Çankırı

Amaç: Bu çalışmada, hemşirelikte araştırma dersinin öğrencilerin araştırma ve gelişmelere yönelik farkındalık ve tutumlarına etkisini belirlemek amaçlanmıştır.
Yöntem: Çalışma, 1 Nisan 2018 - 5 Mayıs 2018 tarihleri arasında, Orta Anadolu’da bir devlet üniversitesinin Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini, hemşirelik eğitim programı içinde araştırma yöntemleri dersini alan (70) ve almayan (75) toplam 145 hemşirelik öğrencisi oluşturmuştur. Araştırma gönüllü 122 öğrenci ile yürütülmüştür. Veriler; öğrencilere yönelik sosyo-demografik form ve “Hemşirelik Öğrencilerinin Hemşirelikte Araştırma ve Gelişmelere Yönelik Farkındalık ve Tutumu” ölçeği ile toplanmıştır.
Bulgular: Öğrencilerin yaş ortalaması 21.75 ±1.5, %63’ü kadın olup %41'i araştırma yöntemleri dersini almıştır. Araştırma grubunun %53.3’ü en az bir araştırma etkinliğine katıldığını belirtmiştir. Öğrencilerin “Hemşirelikte Araştırma ve Gelişmelere Yönelik Farkındalık ve Tutumu” ölçeği toplam puanı 116.01±18.42’dir. Araştırma yöntemleri dersini alan öğrencilerin hem araştırma etkinliğine katılma (χ²= 7.376, p=.005) durumlarının hem de “Araştırma Gelişmelere Karşı Farkındalık ve Tutum ölçeği" puan ortalamalarının (U=1440.000, p=.061) daha yüksek olduğu belirlenmiştir.
Sonuç: Çalışmanın sonuçları, araştırma dersinin hem hemşirelikte araştırma ve gelişmelere yönelik farkındalık ve tutumu olumlu yönde etkilediği hem de araştırma ve bilimsel etkinliklere katılımı arttırdığını göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik araştırması, araştırma dersi, hemşirelik öğrencisi


The Effect of Research Course in Nursing on Students' Awareness and Attitude Towards Research and Development

İlknur Göl, Hüsna Ekici
Department Of Nursing, Çankırı Karatekin University, Çanıkırı/turkey

Aim: To determine the effect of research course in nursing on students' awareness and attitudes towards research and development.
Method: The study was conducted between April 1, 2018 and May 5, 2018 in a nursing department of a university in Central Anatolia. Totally 145 students were enrolled the study. Of the 70 students took a research course and 75 did not take course agreed to participate. 122 students participated voluntarily. Data were collected using a sociodemographic data form and “Nursing Students’ Attitudes Towards and Awareness of Research and Development within Nursing Scale”
Findings: The mean age of the students was 21.75 ± 1.5, 63% of them were female and 41% of them took the course of research methods. 53.3% of the research group stated that they participated in at least one research activity. The total score of the students' "Awareness and Attitudes Toward Research and Development in Nursing" scale was 116.01 ± 18.42. It was determined that the students who participated in the research course had more participation in the research activities (χ²= 7.376, p=.005) and had higher mean scores of “Nursing Students’ Attitudes Towards and Awareness of Research and Development within Nursing Scale” scores (U=1440.000, p=.061).
Conclusion: The results of the study show that the research course both affects the awareness and attitude towards research and development in nursing positively and increases participation in research and scientific activities.

Keywords: Nursing research, research course, nursing students


İlknur Göl, Hüsna Ekici. The Effect of Research Course in Nursing on Students' Awareness and Attitude Towards Research and Development. . 2020; 6(3): 498-505

Sorumlu Yazar: İlknur Göl, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (106 kere görüntülendi)
 (615 kere indirildi)
Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) dergisi; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 2015 yılında Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kez yayımlanmış olan ve 2017 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanmaya devam eden yayınıdır. Dergi; Türkiye Atıf Dizini (Turkey Citation Index), ULAKBİM TR Dizin ve EBSCO CINAHL Complete veri tabanlarında indekslenmektedir.Copyright © 2022 JAREN