ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Cilt : 7 Sayı : 3 Yıl : 2021
 
Doğumun İkinci Evresinde Kullanılan Ikınma Tipleri []
. 2016; 2(1): 33-39 | DOI: 10.5222/jaren.2016.033  

Doğumun İkinci Evresinde Kullanılan Ikınma Tipleri

Refika Genç Koyucu1, Nurdan Demirci2
1Beykent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu İstanbul, Türkiye
2Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği

GİRİŞ ve AMAÇ: bu çalışmanın amacı doğumun ikinci evresinde kullanılan ıkınma tipleri hakkında ebe ve hemşirelerin bilgi düzeyini arttırmaktır
YÖNTEM ve GEREÇLER: literatür tarama
BULGULAR: kullanılan ıkınma tipleri pekçok araştırmacı tarafından irdelenmiş her ikisininde olumsuz ve olumlu yönleri öne çıkartılmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: ebe ve hemşirelerin ikinci everede kullanılan ıkınma tipleri hakkında güncel kaynaklar ışıgında bilgi düzeylerini geliştirmelidirler

Anahtar Kelimeler: Valsalva ıkınma, Spontan ıkınma, İkinci evre


Pushing Techniques During Second Stage of Labor

Refika Genç Koyucu1, Nurdan Demirci2
1Beykent University, School of Health Sciences, Istanbul, Turkey
2Tercüme et Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Marmara University, Institute of Health Sciences, Obstetrics and Gynecology Nursing

INTRODUCTION: Since then all research has been based on the second stage of labour and pushing techniques to improve and better knowledge of midwives and health care providers.
METHODS: Since the mid 21th century midwiwes and healtcare providers have began encouraging those in labour to push and use pre-longed breath holding technique known as the Walsalva’s Maneuvere during contraction.However,in the begining of the 20th century during the second stage of labour midwives and healthcare providers where spontaneously directing expantant mothers to push and were not directing them on based on their contractions
RESULTS: There is need for training of midwives and nurses about it
DISCUSSION AND CONCLUSION: There is need for training of midwives and nurses about it

Keywords: Second stage of labor, Spontaneous pushing, valsalva pushing


Refika Genç Koyucu, Nurdan Demirci. Pushing Techniques During Second Stage of Labor. . 2016; 2(1): 33-39

Sorumlu Yazar: Refika Genç Koyucu, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (18 kere görüntülendi)
 (3895 kere indirildi)
Sayın Yazar/Yazarlar,

Dergimiz pandemi sürecinde oluşan sosyal ve ekonomik koşullardan dolayı 2021 yılı sayıları malesef yayınlanamamıştır. Bu süreçte bulunduğu ulusal ve uluslararası indeklersden düşme durumu söz konusudur. Makalenizin indeks uyarımızı dikkate alarak dergimizde yayın olmasını istiyor iseniz ilgili editöre mail yoluyla bildirmeniz gerekmektedir.Yaşanan indeks sorunu nedeniyle makalenizi geri çekmek isterseniz talebinizi sistem üzerinden tamamlamalısınız. Sizlerin desteğiyle akademik yayın hayatımıza devam etmek bizler için çok değerlidir.

Saygılarımızla,
Editör KuruluCopyright © 2022 JAREN