ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Cilt : 9 Sayı : 3 Yıl : 2023
 
Peloidoterapi Ve Hemşirelik Rolleri []
. 2016; 2(1): 40-43 | DOI: 10.5222/jaren.2016.040  

Peloidoterapi Ve Hemşirelik Rolleri

Muhteber Hüsmenoğlu
İstanbul Çekmece Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Büyükçekmece Devlet Hastanesi,İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Peloidoterapi jeolojik ve biyolojik olaylar sonucu oluşan organik ve inorganik maddeler olan peloidlerin (tıbbi çamur) banyo, paket, sarma ve maske şeklinde uygulanmalarıyla yapılan bir tedavi yöntemidir. Bu tedavide hemşirelerin, hastaların bakım ve tedavisini sürdürmek, işlemin öncesi, sırası ve sonrasının standart bir şekilde uygulanmasını sağlamak, hastalık durumunun iyileşmesi ile yaşam kalitesini artırmaya yönelik rol ve sorumlukları vardır. Hemşireler bağlı oldukları tedavi edici rollerinin dışında, bağımsız rollerinden bakım verici, eğitimci, danışmanlık ve iyileşmenin anahtarı sayılan terapötik iletişimi, aktif bir şekilde kullanmaları ile tedavinin etkinliğini ve hasta memnuniyetini arttırmaktadırlar. Dünyada ve Avrupa’da birçok ülkede uygulanan bu tedavi ülkemizde İstanbul Tıp Fakültesi ve GATA Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji Anabilim Dallarında uygulanmakta iken Kamu Hastanelerinde ilk olarak 2011 yılında Bursa Şevket Yılmaz E.A hastanesinde ve 2013 yılında İstanbul’da Çekmece Sekreterliği bünyesinde olan Büyükçekmece Devlet hastanesinde uygulanmaya başlanmıştır. Bu yazının amacı peloidoterapiyi ve peloidoterapideki hemşirelik rollerini anlatmak ve hemşireleri bilgilendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: -
BULGULAR: -
TARTIŞMA ve SONUÇ: -

Anahtar Kelimeler: Peloidoterapi, hemşirelik bakımı, hemşirelik rolleri


Peloidotherapy And Roles Of The Nurses

Muhteber Hüsmenoğlu
Istanbul Drawer Area Publıc Hospıtal Assocıatıon Secretarıat General Hospıtal Büyükçekmece

INTRODUCTION: Peloidotherapy is a treatment method which is applied by using peloids (medical mud) in bathing, packaging, rolling and masking applications. Peloids are organic or inorganic substances which are formed by geological or biological events. In this treatment, nurses have roles and responsibilities in looking after patients and continuig their treatment, applying the procedure before, during and after the process in a standart way, recovery and improving patients’living qualities. Nurses besides their affiliated treatment roles, increase the patient’s complacency and the treatment’s efficiency with their independent roles of giving treats,training, counselling and also by using therapeutic communication, which is considered as key of recovery, actively. This treatment, which is applied in many countries around the World and Europe, has started being applied in our country for the first time at public hospitals in 2011 at Burs Şevket Yılmaz Education and Reseach Hospial and at Buyukçekmece State Hospial which belongs to the Secretary of Cekmece Constitution in 2013 while it has only being applied at İstanbul Medical Faculty and Gata Medical Ecology and Hydro Climatology Departments before. Aim of this study is to tell Peloidotherapy and the roles of the nurses in Peloidotherapy and inform the nurse.
METHODS: -
RESULTS: -
DISCUSSION AND CONCLUSION: -

Keywords: Peloidotherapy, nursing, roles of the nurses


Muhteber Hüsmenoğlu. Peloidotherapy And Roles Of The Nurses. . 2016; 2(1): 40-43

Sorumlu Yazar: Muhteber Hüsmenoğlu, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (71 kere görüntülendi)
 (3640 kere indirildi)
Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) dergisi; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 2015 yılında Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kez yayımlanmış olan ve 2017 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanmaya devam eden yayınıdır. Dergi; Türkiye Atıf Dizini (Turkey Citation Index), ULAKBİM TR Dizin ve EBSCO CINAHL Complete veri tabanlarında indekslenmektedir.Copyright © 2022 JAREN