ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Cilt : 10 Sayı : 1 Yıl : 2024
 
Normal Doğum Deneyiminin Emzirme Üzerine Etkisi []
. 2020; 6(1): 73-79 | DOI: 10.5222/jaren.2020.64935  

Normal Doğum Deneyiminin Emzirme Üzerine Etkisi

Gulennur Suar1, Kader Mert2
1Kocaeli Dilovası İlçe Sağık Müdürlüğü
2İzmir Bakırcay Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı,İzmir

Amaç: Bu araştırmanın amacı kadınların normal doğumda yaşadıkları deneyimin emzirme üzerine olan etkisinin incelenmesidir. Yöntem: Kesitsel tanımlayıcı bir araştırmadır. Araştırmanın örneklemini bir devlet hastanesinde 03.04.2017-02.10.2017 tarihleri arasında normal doğum sonrası kadın doğum servisinde yatan araştırma kriterlerine uygun ve araştırmayı Kabul eden kadınlar oluşturmaktadır (n: 367). Bulgular: Katılımcılardan 3-4 çocuğu olan, emzirme döneminde destek alan ve memelerinin yeterince boşaldığını düşünen kadınlar daha başarılı emzirme tekniğine sahiptirler(p<.05). Orta düzeyde doğum korkusu yaşayan katılımcılar; yüksek ya da klinik düzeyde doğum korkusu yaşayan katılımcılara göre daha olumlu bir emzirme tutumuna sahiplerdir(p<.05). Orta ve klinik düzeyde doğum korkusu yaşayan kadınlar yüksek derecede doğum korkusu yaşayan kadınlara göre emzirme teknikleri daha başarılıdır (p<.05). Sonuç: Normal doğum yapan kadınların yüksek derecede doğum korkusu yaşadıkları ve bunun da emzirmelerini olumsuz etkilediği bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Doğum deneyimi, emzirme, doğum korkusu, emzirme tutumu


The Impact of the Experience of Normal Delivery on Breastfeeding

Gulennur Suar1, Kader Mert2
1Kocaeli Dilovası District Health Directorate
2Izmir Bakircay University, Faculty of Health Science, Public Health Nursing Department, Izmir

Objectives: The aim of this research is to examine the impact of women’s experience with normal delivery on breastfeeding. Methods: The study is of cross-sectional descriptive design. The study sample consisted of women (n: 367) who matched the study criteria, were patients in the maternity ward of a state hospital during the period April 3, 2017 - October 2, 2017 after normal delivery and had consented to participate in the research. Results: The breastfeeding techniques of participants who had 3-4 children, received support during breastfeeding and believed that their breasts had been sufficiently emptied during the breastfeeding were more successful (p<.05). Participants who experienced a moderate fear of childbirth had a more positive attitude toward breastfeeding compared to those who had a high or clinical level of fear of childbirth (p<.05). The breastfeeding techniques of those with moderate and clinical-level fear of childbirth were more successful that of women who had a high level of fear of childbirth (p<.05). Conclusion: It was found that women who had experienced normal delivery had a higher level of fear of childbirth and this had a negative impact on their breastfeeding.

Keywords: Birth experience, breastfeeding, fear of birth, breastfeeding attitude


Gulennur Suar, Kader Mert. The Impact of the Experience of Normal Delivery on Breastfeeding. . 2020; 6(1): 73-79

Sorumlu Yazar: Gulennur Suar, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (35 kere görüntülendi)
 (613 kere indirildi)
Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) dergisi; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 2015 yılında Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kez yayımlanmış olan ve 2017 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanmaya devam eden yayınıdır. Dergi; Türkiye Atıf Dizini (Turkey Citation Index), ULAKBİM TR Dizin ve EBSCO CINAHL Complete veri tabanlarında indekslenmektedir.Copyright © 2022 JAREN