ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Cilt : 9 Sayı : 3 Yıl : 2023
 
Onkolojik Problemi Olan Çocuk ve Ailesine Psikososyal Yaklaşımlar []
. 2020; 6(3): 592-597 | DOI: 10.5222/jaren.2020.74936  

Onkolojik Problemi Olan Çocuk ve Ailesine Psikososyal Yaklaşımlar

Cemile Hürrem Ayhan Balık, Sevim Buzlu
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Ruhsal ve psikososyal açıdan birçok soruna neden olan kanser, küresel olarak sık görülen ve her yaştan bireyin sağlığını tehdit eden hastalıklardan biridir. Tedavideki ilerlemelere bağlı olarak çocukluk çağı kanserleri için sağ kalım oranlarının yükselmesine rağmen, kanser, 5-14 yaş arası çocuklarda ikinci sırada ölüm nedeni (kaza sonrasında) olmuştur. Çocukluk çağı kanserleri sadece çocuğun yaşamını etkilemekle kalmayıp aile bireylerinin yaşamını da etkileyen önemli psikososyal sorunlara yol açmaktadır. Bu derleme makalede onkolojik problemi olan çocuk ve ailelerinde görülen psikososyal sorunlar ve bu sorunlara yönelik psikososyal girişimlerin etkinliğinin ele alınması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: çocukluk çağı kanserleri, psikososyal sorunlar, psikososyal girişimler


Psychosocial Approaches to Children Having Oncologic Problems and Their Family

Cemile Hürrem Ayhan Balık, Sevim Buzlu
Istanbul University Cerrahpasa Florence Nightingale Nursing Faculty, Department of Pscyhiatric and Mental Health Nursing, Istanbul, Turkey

Cancer causing many psychological and psychosocial problems is one of the most common diseases globally and threatening the health of the individual of all age. Although survival rates for childhood cancers have increased due to progress in treatment, cancer has been the second cause of death in children between 5 and 14 years of age (after an accident). Childhood cancers not only affect the life of the child but also cause important psychosocial problems that affect the lives of the family members. This review article has been aimed to address the psychosocial problems seen in children having oncologic problem and their families and the effectiveness of psychosocial intervention directed to these problems.

Keywords: childhood cancer, psychosocial problems, psychosocial intervention


Cemile Hürrem Ayhan Balık, Sevim Buzlu. Psychosocial Approaches to Children Having Oncologic Problems and Their Family. . 2020; 6(3): 592-597

Sorumlu Yazar: Cemile Hürrem Ayhan Balık, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (51 kere görüntülendi)
 (2120 kere indirildi)
Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) dergisi; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 2015 yılında Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kez yayımlanmış olan ve 2017 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanmaya devam eden yayınıdır. Dergi; Türkiye Atıf Dizini (Turkey Citation Index), ULAKBİM TR Dizin ve EBSCO CINAHL Complete veri tabanlarında indekslenmektedir.Copyright © 2022 JAREN