ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Cilt : 8 Sayı : 1 Yıl : 2022
 
Nişanlı Çiftlerin Aile Planlamasına İlişkin Bilgi ve Tutumlarının Belirlenmesi []
. 2019; 5(2): 141-148 | DOI: 10.5222/jaren.2019.76598  

Nişanlı Çiftlerin Aile Planlamasına İlişkin Bilgi ve Tutumlarının Belirlenmesi

Nevin Çıtak Bilgin1, Bedriye Ak2, Dilek Coşkuner Potur3, Emine Özdoğan4
1Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Doğum Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Bolu
2Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Bolu
3Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Doğum Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İstanbul
4Bolu İl Sağlık Müdürlüğü, Bolu

Amaç: Bu çalışma nişanlı çiftlerin aile planlamasına ilişkin bilgi ve tutumlarını belirlemek için yapılmıştır.
Yöntem: Tanımlayıcı ve kesitsel tipteki çalışma Temmuz 2013 ve Haziran 2014 tarihleri arasında Türkiye’nin kuzeyinde yer alan bir ilde 195 nişanlı çift ile yapılmıştır. Verilerin toplanmasında “Katılımcı Bilgi Formu” ve “Aile Planlaması Tutum Ölçeği” kullanılmıştır
Bulgular: Çalışmaya katılan nişanlı çiftlerin yarıdan azı (kadın: %42.6, erkek %38.5) aile planlaması yöntemleri hakkında bilgi sahibidir. Erkeklerin bildiği aile planlaması yöntem sayısı (3.91±2.73), kadınların bildiği yöntem sayısından (4.57±2.95) daha azdır. Kadınlar tarafından en fazla bilinen yöntem oral kontraseptif, erkeklerde kondomdur. Kadınlar erkeklere göre aile planlamasına yönelik daha olumlu tutuma sahiptir (p<0.05). Nişanlı çiftlerin eğitim düzeyi, alınan aile planlaması bilgisini yeterli bulma, evlendikten sonra yöntem kullanmayı düşünme gibi özelliklerinin aile planlaması tutumunu etkilediği belirlenmiştir (p<0.05).
Sonuç: Nişanlı çiftler genel olarak aile planlamasına yönelik olumlu tutuma sahip olup, kadınların erkeklere göre aile planlaması tutumları daha olumludur.

Anahtar Kelimeler: Aile planlaması, tutum, kontrasepsiyon


Identifying Engaged Couples’ Knowledge and Attitudes about Family Planning

Nevin Çıtak Bilgin1, Bedriye Ak2, Dilek Coşkuner Potur3, Emine Özdoğan4
1Bolu Abant Izzet Baysal University, Faculty of Health Sciences, Department of Obstetrics and Gynecology Nursing, Bolu, Turkey
2Bolu Abant Izzet Baysal University, Faculty of Health Sciences, Department of Pediatric Nursing, Bolu, Turkey
3Marmara University, Faculty of Health Sciences, Department of Obstetrics and Gynecology Nursing, Istanbul Turkey
4Provincial Health Directorate, Bolu, Turkey

Objectives: This study was conducted to identify engaged couples’ knowledge and attitudes about family planning.
Methods: Cross-sectional and descriptive study conducted with 195 engaged couples between July 2013 and June 2014 at a province in Northern Turkey. “Participant Identification Form” and “Family Planning Attitude Scale” was used for data collection.
Results: Less than half of the participating engaged couples (female: 42.6%, male: 38.5%), received information about family planning methods. Males knew fewer (3.91±2.73) contraceptive methods than females (4.57±2.95). The method most familiar to females was the birth control pill whereas males were most familiar with condoms. As compared to males, females were found to have a more positive attitude towards family planning (p<0.05). The characteristics that were identified as affecting engaged people’s attitudes towards family planning included education level, satisfaction with their existing family planning information, and intention to use contraceptive methods after marriage (p<0.05).
Conclusion: Engaged couples generally have positive attitudes towards family planning. Females have a more positive attitude towards family planning than males.

Keywords: Family planning, attitude, contraception


Nevin Çıtak Bilgin, Bedriye Ak, Dilek Coşkuner Potur, Emine Özdoğan. Identifying Engaged Couples’ Knowledge and Attitudes about Family Planning. . 2019; 5(2): 141-148

Sorumlu Yazar: Nevin Çıtak Bilgin, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (14 kere görüntülendi)
 (577 kere indirildi)
Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) dergisi; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 2015 yılında Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kez yayımlanmış olan ve 2017 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanmaya devam eden yayınıdır. Dergi; Türkiye Atıf Dizini (Turkey Citation Index), ULAKBİM TR Dizin ve EBSCO Academic Search Complate veri tabanlarında indekslenmektedir.Copyright © 2022 JAREN