ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Cilt : 6 Sayı : 2 Yıl : 2020
 
Hemşirelerin Duygusal Emek Düzeylerinin Değerlendirilmesi []
. 2020; 6(2): 309-316 | DOI: 10.5222/jaren.2020.83723  

Hemşirelerin Duygusal Emek Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Kadriye Özkol Kılınç, Betül Bayrak, Çiğdem Gamze Özkan, Yeter Kurt, Havva Öztürk
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Esasları ve Yönetim Anabilim Dalı, Trabzon

Amaç: Bu çalışmanın amacı hemşirelerin duygusal emek düzeylerinin değerlendirilmesidir.
Yöntem: Tanımlayıcı nitelikteki bu araştırma bir üniversite hastanesinde yoğun bakım ve yataklı servislerde çalışan 208 hemşireyle gerçekleştirilmiştir. Veriler, bilgi formu ve Duygusal Emek Ölçeği kullanılarak toplanmış; yüzde, ortalama, ANOVA, Kruskall Wallis, t ya da Mann Whitney-U testi ile analiz edilmiştir.
Bulgular: Hemşireler duygusal emek ölçeği toplamından ortalama 2.80±0.68 puan almıştır. Ölçek alt boyutlarından ise derinlemesine davranış boyutunda 3.29±0.88, duygusal çaba boyutunda 3.23±0.77 ve yüzeysel davranış boyutunda 2.26±0.86 puan almıştır. 36 yaş ve üstü ile günlük 1-10 hastaya bakım veren hemşirelerin yüzeysel davranış alt boyutu ile duygusal emek ölçeği toplam puanının diğerlerinden daha yüksek olması istatistiksel olarak anlamlıdır. Ayrıca evli hemşirelerin duygusal çaba ve yöneticisinden memnun olan hemşirelerin derinlemesine davranış alt boyut puanlarının diğerlerinden daha yüksek olması istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.05).
Sonuç: Hemşireler hastalarına bakarken orta düzeyde duygusal emek harcamakta, bununla birlikte yaşları artıkça ve günlük baktıkları hasta sayısı 10'dan daha az olduğunda daha fazla yüzeysel davranmakta ve duygusal emek harcamaktadırlar.

Anahtar Kelimeler: hastaneler, hemşirelik, hemşireler


Assessing Nurses’ Emotional Labor Levels

Kadriye Özkol Kılınç, Betül Bayrak, Çiğdem Gamze Özkan, Yeter Kurt, Havva Öztürk
Karadeniz Technical University, Faculty of Health Sciences, Nursing School, Department of Nursing Fundamentals and Management, Trabzon

Objective: This study focused on assessing nurses’ emotional labor levels.
Method: This descriptive study was done with 208 nurses who worked at intensive care service and inpatient services of a university hospital. The data were collected using Information Request Form and Emotional Labor Scale and were analyzed with percentages, arithmetical means, ANOVA, Kruskall Wallis, t or Mann Whitney-U test.
Results: Nurses received an average score of 2.80±0.68 from total emotional labor scale. As for subdimensions, nurses received 3.29±0.88 in deep acting subdimension, 3.23±0.77 in emotional effort subdimension and 2.26±0.86 in surface acting subdimension. Nurses who were aged ≥36 years and served for 1-10 patients per a day had higher scores in surface acting subdimension and total emotional labor scale than others; which was statistically significant. Besides, scores of emotional effort subdimension of those nurses who were married and scores of deep acting subdimension of those nurses who were satisfied with managers were higher than others; which was statistically found significant (p<0.05).
Conclusion: Nurses use moderate level of emotional labor while they are caring for their patients and they demonstrate more surface acting and use more emotional labor as their ages increase and number of patients per day is ≤10.

Keywords: hospitals, nursing, nurses


Kadriye Özkol Kılınç, Betül Bayrak, Çiğdem Gamze Özkan, Yeter Kurt, Havva Öztürk. Assessing Nurses’ Emotional Labor Levels. . 2020; 6(2): 309-316

Sorumlu Yazar: Kadriye Özkol Kılınç, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (114 kere görüntülendi)
 (68 kere indirildi)
Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) dergisi; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 2015 yılında Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kez yayımlanmış olan ve 2017 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanmaya devam eden yayınıdır. Dergi; Türkiye Atıf Dizini (Turkey Citation Index), ULAKBİM TR Dizin ve EBSCO Academic Search Complate veri tabanlarında indekslenmektedir.Copright © 2019 JAREN All rights reserved