ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Cilt : 6 Sayı : 2 Yıl : 2020
 
Acil Servislerde Görülen Ortopedik Travmalar ve Hemşirelik Bakımı []
. 2020; 6(2): 375-380 | DOI: 10.5222/jaren.2020.88700  

Acil Servislerde Görülen Ortopedik Travmalar ve Hemşirelik Bakımı

Açelya Türkmen1, Gönül Yılmaz Dündar2, Neriman Akyolcu3
1İstanbul Üniversitesi, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, İstanbul/ Türkiye
2Bandırma On yedi Eylül Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Bandırma/Balıkesir
3İstinye Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İstanbul/ Türkiye

Ortopedik travmalar, basit yaralanmalardan, uzun dönem ağır ve fiziksel sakatlıklara kadar değişik sorunlara neden olabilmekte; bağlı olarak fiziksel, ruhsal ve sosyal sorunların yanı sıra ciddi ekonomik yük oluşturabilmektedir. Bireylerde meydana gelen yetersizliklerin birincil nedenleri arasında yer alan ortopedik travmalar, tüm yaralanmaların yaklaşık %66’sını oluşturmaktadır [1]. En sık görülen ortopedik travmalar, yumuşak doku-eklem yaralanmaları ve kırıklardır. Travma bakımının hastane öncesi ve acil servis değerlendirmesinin yapıldığı resüsitasyon aşaması, hasta için ciddi fizyolojik stres oluşturan bir dönemdir. Bu süre içerisinde birincil terapötik hedefler, havayolu açıklığını korumak, yeterli oksijenasyon ve ventilasyonu sağlamak, dolaşımı desteklemek ve nörolojik işlevleri değerlendirmektir [2,3]. Bu derlemede acil servislerde görülen ortopedik travmalar ve buna yönelik hemşirelik bakımı ele alındı.

Anahtar Kelimeler: Acil servis, Ortopedik travma, Kas-iskelet sistemi, Hemşirelik


Orthopedic Traumas Observed in Emergency Departments and Nursing Care

Açelya Türkmen1, Gönül Yılmaz Dündar2, Neriman Akyolcu3
1Istanbul University, Florence Nightingale School of Nursing, Istanbul / Turkey
2Bandırma Onyedi Eylül University, Faculty of Health Sciences, Nursing Department, Bandırma / Balıkesir
3Istinye University, Faculty of Health Sciences, Nursing Department, Istanbul / Turkey

Orthopedic traumas can cause various problems ranging from simple injuries to long-term severe and physical disabilities; physical, psychological and social problems as well as serious economic burden. Orthopedic traumas, among the primary causes of inadequacies in individuals, constitute about 66% of all injuries [1]. The most common orthopedic traumas are soft tissue-joint injuries and fractures. The resuscitation phase of pre-hospital and emergency service assessment of trauma care is a period of severe physiological stress for the patient. Primary therapeutic targets during this time are; maintaining airway widening, providing adequate oxygenation and ventilation, supporting circulation, and evaluating neurological functions [2,3]. In this review, orthopedic trauma seen in emergency departments and nursing care for this were discussed.

Keywords: Emergency service, Orthopedic trauma, Musculoskeletal system, Nursing


Açelya Türkmen, Gönül Yılmaz Dündar, Neriman Akyolcu. Orthopedic Traumas Observed in Emergency Departments and Nursing Care. . 2020; 6(2): 375-380

Sorumlu Yazar: Açelya Türkmen, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (28 kere görüntülendi)
 (76 kere indirildi)
Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) dergisi; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 2015 yılında Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kez yayımlanmış olan ve 2017 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanmaya devam eden yayınıdır. Dergi; Türkiye Atıf Dizini (Turkey Citation Index), ULAKBİM TR Dizin ve EBSCO Academic Search Complate veri tabanlarında indekslenmektedir.Copright © 2019 JAREN All rights reserved