ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Cilt : 9 Sayı : 1 Yıl : 2023
 
Farklı Gruplarda Dans ve Haraket Terapisinin Kullanımı ve Etkileri []
. 2017; 3(1): 1-5 | DOI: 10.5222/jaren.2017.1001  

Farklı Gruplarda Dans ve Haraket Terapisinin Kullanımı ve Etkileri

Nihan Altan Sarıkaya, Hürrem Ayhan, Özge Sukut
İstanbul Üniversitesi, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Anabilimdalı

Tarih boyunca dans, toplumların kültürel ve sosyal yaşantısında önemli bir rol oynamış ve bir tür sanat ve eğlenceye dönüşmüştür. Kişinin bedeninin ve duygularının bütünleşmesini sağlayan dans, antik çağlardan beri bir sağaltım yöntemi olarak kullanılmaktadır. Kişinin bedenini kullanarak kendini ifade etmesini sağlayan dans, terapi için güçlü bir araçtır. Kişinin duygusal, bilişsel, fiziksel ve sosyal bütünlüğünü güçlendirmek için hareketin terapötik kullanımını temel alan dans ve hareket terapisi ise 1940’lı yılların sonundan itibaren farklı hasta ve hastalık gruplarında sıklıkla kullanılmaktadır. Bu makalede, sağlık çalışanlarının dans ve hareket terapisinin etkileri ve farklı hasta gruplarında kullanımı hakkında literatür doğrultusunda bilgilendirilmesi ve ruhsal hastalıklarda beden zihin odaklı girişimlerin geliştirilmesine katkı sağlaması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: dans ve hareket terapisi, psikososyal girişimler, ruhsal hastalıklar


Use and Effect of Dance and Movement Therapy in Different Groups

Nihan Altan Sarıkaya, Hürrem Ayhan, Özge Sukut
Istanbul Unıversity Florence Nightingale Faculty of Nursing Department of Mental Health and Psychiatry Nursing

Throughout history, dance has played a very important role in the cultural and social practices of societies and has become a kind of art and entertainment. Dance, enabling the integration of the body and feelings of the individual has been used as a treatment method since ancient times. Dance is a useful method for therapy, allowing the body to express itself by using the body. Dance and movement therapy, based on the therapeutic use of movement to strengthen the emotional, cognitive, physical and social integration of the person, has been frequently used in different patient and disease groups since the late 1940s. In this article, it is aimed to inform the health workers about the effects of dance and movement therapy in the light of the literature about the effects and use in different patient groups and to contribute to the development of body and mind intervention in mental illnesses.

Keywords: dance and movement therapy, psychosocial interventions, mental illness


Nihan Altan Sarıkaya, Hürrem Ayhan, Özge Sukut. Use and Effect of Dance and Movement Therapy in Different Groups. . 2017; 3(1): 1-5

Sorumlu Yazar: Nihan Altan Sarıkaya, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (28 kere görüntülendi)
 (3723 kere indirildi)
Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) dergisi; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 2015 yılında Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kez yayımlanmış olan ve 2017 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanmaya devam eden yayınıdır. Dergi; Türkiye Atıf Dizini (Turkey Citation Index), ULAKBİM TR Dizin ve EBSCO CINAHL Complete veri tabanlarında indekslenmektedir.Copyright © 2022 JAREN