ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Cilt : 10 Sayı : 1 Yıl : 2024
 
Hemşirelikte Profesyonel Sosyalizasyon Sürecine, Bakım Veren Eğitici ve Klinik Öğrenme Çevresinin Etkisi []
. 2020; 6(1): 171-178 | DOI: 10.5222/jaren.2020.97659  

Hemşirelikte Profesyonel Sosyalizasyon Sürecine, Bakım Veren Eğitici ve Klinik Öğrenme Çevresinin Etkisi

Gamze Teskereci1, İlkay Boz2, Kadriye Buldukoğlu3
1Akdeniz Üniversitesi Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi, Doğum Ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Antalya
2Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Doğum Ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Antalya
3Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, Antalya

Profesyonel sosyalizasyon, bireylerin bir mesleğe yönelik bilgi, beceri, tutum, inanç, değer, norm, etik standartları içselleştirme ve bunları davranışının bir parçası haline getirme süreci olarak tanımlanmaktadır. Hemşirelik öğrencilerinde profesyonel sosyalizasyonun gerçekleşmesinde toplam eğitim süresinin yarısını oluşturan klinik uygulamalar önemli yer tutmaktadır. Öğrenciler klinik uygulama alanlarında, teorik ve uygulamayı sentezleyerek profesyonel hemşire rolüne hazırlanmakta, yani hemşire gibi düşünmeyi ve davranmayı öğrenmektedir. Hemşirelik öğrencilerinde profesyonel sosyalizasyon sürecinin desteklenmesinde bakım veren eğitici ve klinik öğrenme çevresi önemli yer tutmaktadır. Bu derlemenin amacı hemşirelikte profesyonel sosyalizasyon sürecinde olumlu klinik öğrenme çevresi ve bakım veren eğiticinin öneminin paylaşılmasıdır.

Anahtar Kelimeler: bakım veren klinik eğitici, klinik öğrenme çevresi, öğrenci hemşireler, profesyonel sosyalizasyon


The Effect of Caregiver Instructor and Clinical Learning Environment on Professional Socialization Process in Nursing

Gamze Teskereci1, İlkay Boz2, Kadriye Buldukoğlu3
1Akdeniz University Kumluca Health Sciences Faculty, Department Of Maternity And Gyneological Nursing, Antalya
2Akdeniz University Nursing Faculty, Department Of Maternity And Gyneological Nursing, Antalya
3Akdeniz University Nursing Faculty, Department Of Psychiatric Nursing, Antalya

Professional socialization is defined as the process of internalizing knowledge, skills, attitudes, beliefs, values, norms, ethical standards for a profession and making them a part of their behavior. Clinical practice plays an important role in the realization of professional socialization in nursing students. Students are preparing for the role of professional nurses by synthesizing theoretical and practical applications in clinical practice areas, so they learn to think and behave like a nurse. The caregiver instructor and clinical learning environment have an important role on support of professional socialization process at nursing students. The aim of this review is to share the importance of positive clinical learning environment and caregiver instructor in professional socialization process in nursing.

Keywords: caregiver instructor, clinical learning environment, nursing students, professional socialization


Gamze Teskereci, İlkay Boz, Kadriye Buldukoğlu. The Effect of Caregiver Instructor and Clinical Learning Environment on Professional Socialization Process in Nursing. . 2020; 6(1): 171-178

Sorumlu Yazar: Gamze Teskereci, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (30 kere görüntülendi)
 (1048 kere indirildi)
Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) dergisi; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 2015 yılında Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kez yayımlanmış olan ve 2017 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanmaya devam eden yayınıdır. Dergi; Türkiye Atıf Dizini (Turkey Citation Index), ULAKBİM TR Dizin ve EBSCO CINAHL Complete veri tabanlarında indekslenmektedir.Copyright © 2022 JAREN