ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Cilt : 9 Sayı : 3 Yıl : 2023
 
Metastatik Kolorektal Kanseri Olan Hastanın Ameliyat Sonrası Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu []
. 2022; 8(2): 107-113 | DOI: 10.55646/jaren.2022.99810  

Metastatik Kolorektal Kanseri Olan Hastanın Ameliyat Sonrası Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu

Zeynep Kızılcık Özkan1, Bülent Ünal2
1Trakya Üni̇versi̇tesi̇, Sağlık Bi̇li̇mleri̇ Fakültesi̇,Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı, Edirne, Türkiye
2İstanbul Aydın Üniversitesi VM Medical Park Florya Hastanesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Eskişehir, Türkiye

Bu çalışmada amaç metastatik kolorektal kanser nedeniyle eş zamanlı anterior rezeksiyon, sağ hepatektomi ve kolesistektomi yapılan bir hastanın Marjory Gordon’un Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri modeline göre NANDA - I Taksonomi II sınıflama sistemini uygulayarak ameliyat sonrası hemşirelik bakımını sunmaktır. Çalışma Temmuz 2018 - Ekim 2018 tarihleri arasında bir üniversite hastanesinde gerçekleştirildi. Hastaya etkisiz sağlık bakımı, bulantı, dengesiz beslenme; beden gereksiniminden az, bozulmuş gastrointestinal motilite işlevi, aktivite intoleransı riski, etkisiz solunum örüntüsü, banyo yapmada öz bakım eksikliği, uyku örüntüsünde bozulma olmak üzere sekiz hemşirelik tanısı koyuldu. Uygun hemşirelik girişimleri uygulandı ve bakımın sonuçları değerlendirildi. Sonuç olarak Gordon’un FSÖ modeli ve NANDA’nın hemşirelik tanılama sistemi baz alınarak uygulanan hemşirelik bakımının postoperatif derlenmeyi hızlandırdığı gözlendi.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik bakımı, metastatik kolorektal kanser, postoperatif dönem, eş zamanlı rezeksiyon, Marjory Gordon’un Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri modeli


Postoperative Nursing Care Patient With Metastatic Colorectal Cancer: Case Report

Zeynep Kızılcık Özkan1, Bülent Ünal2
1Trakya University, Faculty of Health Sciences, Department of Surgical Nursing, Edirne, Turkey
2Istanbul Aydın University VM Medical Park Florya Hospital, Department of General Surgery, Eskisehir, Turkey

The aim of this study was to present postoperative nursing care according to the Marjory Gordon’s Functional Health Patterns Model, applying the Nursing Diagnosis NANDA - I Taxonomy II classification system in a patient who underwent simultaneous anterior resection, right hepatectomy and cholecystectomy for metastatic colorectal cancer. The study was conducted in a university hospital between July 2018 and October 2018. The patient was diagnosed as eight nursing diagnoses ineffective health maintenance, nausea, imbalanced nutrition: less than body requirements, dysfunctional gastrointestinal motility, risk for activity intolerance, ineffective breathing pattern, bathing self-care deficit, disturbed sleep pattern. Appropriate nursing interventions were performed and the results of the care were evaluated. As a result, it was observed that the nursing care applied based on Gordon’s FSP model and NANDA’s nursing diagnostic system accelerated postoperative recovery.

Keywords: Nursing care, metastatic colorectal cancer, postoperative period, simultaneous resection, Model of Marjory Gordon’s Functional Health Patterns


Zeynep Kızılcık Özkan, Bülent Ünal. Postoperative Nursing Care Patient With Metastatic Colorectal Cancer: Case Report. . 2022; 8(2): 107-113

Sorumlu Yazar: Zeynep Kızılcık Özkan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (20 kere görüntülendi)
 (1430 kere indirildi)
Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) dergisi; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 2015 yılında Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kez yayımlanmış olan ve 2017 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanmaya devam eden yayınıdır. Dergi; Türkiye Atıf Dizini (Turkey Citation Index), ULAKBİM TR Dizin ve EBSCO CINAHL Complete veri tabanlarında indekslenmektedir.Copyright © 2022 JAREN