ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Cilt : 9 Sayı : 1 Yıl : 2023
 
: 3 (2)
Cilt: 3  Sayı: 2 - 2017
Özetleri Göster | << Geri
ORJINAL ARAŞTIRMA
1.
Hemşirelik Öğrencilerinin Bütüncül Tamamlayıcı Ve Alternatif Tıbba Karşı Tutumları
Attitudes Of Nursing Students Toward Holistic Complemantary And Alternative Medicine
Betül Aktaş
doi: 10.5222/jaren.2017.055  Sayfalar 55 - 59

2.
Hemşirelerde Kök Aileyle İlişkiler ve Karşılıklı Bağımlılık
Family of Origin Relations and Codependency in Nurses
Halil İbrahim Ölçüm, Nuriye Büyükkayacı Duman
doi: 10.5222/jaren.2017.060  Sayfalar 60 - 65

3.
Klimakterik Dönemindeki Kadınların Algıladıkları Sosyal Destek Düzeyi Ve Etkileyen Faktörler
Level Of Social Support Perceived By ClimactericWomen And Affecting Factors
İffet Güler Kaya, Ergül Aslan, Derya Yüksel Koçak
doi: 10.5222/jaren.2017.066  Sayfalar 66 - 72

4.
Yaşlıları Huzurevi Yaşamını Seçmeye Zorlayan Nedenlerin Belirlenmesi
Determınatıon Of The Causes That Force The Elders To Choose Nursıng Home Lıves
Ümmühan Kılıç, Deniz Şelimen
doi: 10.5222/jaren.2017.073  Sayfalar 73 - 82

5.
Demanslı Hastaya Bakım Verenlerin Bakım Yükü ve Etkileyen Etmenlerin Belirlenmesi
Determination of Care Load and Affecting Factors of Demented Patient Caregivers
Ceren Selma Eğilli, Nihal Sunal
doi: 10.5222/jaren.2017.083  Sayfalar 83 - 91

6.
Mesleki Beceri Laboratuvarında Uygulanan Simülasyon Yönteminin Öğrencilerin Sorun Çözme Becerileri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi
Evaluation of the Effect of Simulation Method Applied in Occupational Ability Laboratory on The Students’ Ability to Solve Problems
Mahmut Mete, Funda Gümüş, Leyla Zengin, Medine Erkan, Hamdiye Arda Sürücü, Gülhan Yiğitalp, Evin Evinç, Mesude Duman, Yeter Durgun Ozan
doi: 10.5222/jaren.2017.092  Sayfalar 92 - 96

DERLEME
7.
Yoğun Bakımda Bir Ses: “Burdayım.”
A Voice in the Intensive Care: ‘I’m here’
Aydanur Aydin, Ayla Gürsoy
doi: 10.5222/jaren.2017.097  Sayfalar 97 - 100

8.
Diyabet ve Diyabetik Ayak Eğitiminde Teknoloji - Mobil Eğitim
Technology in Diabetes and Diabetic Foot Education - Mobile Education
Berna Orhan, Nefise Bahçecik
doi: 10.5222/jaren.2017.101  Sayfalar 101 - 108Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) dergisi; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 2015 yılında Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kez yayımlanmış olan ve 2017 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanmaya devam eden yayınıdır. Dergi; Türkiye Atıf Dizini (Turkey Citation Index), ULAKBİM TR Dizin ve EBSCO CINAHL Complete veri tabanlarında indekslenmektedir.Copyright © 2022 JAREN