ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Cilt : 7 Sayı : 3 Yıl : 2021
 
: 3 (1)
Cilt: 3  Ek: 1 - 2017
Özetleri Göster | << Geri
DERLEME
1.
Farklı Gruplarda Dans ve Haraket Terapisinin Kullanımı ve Etkileri
Use and Effect of Dance and Movement Therapy in Different Groups
Nihan Altan Sarıkaya, Hürrem Ayhan, Özge Sukut
doi: 10.5222/jaren.2017.1001  Sayfalar 1 - 5

2.
Terör Mağdurlarının Yaşadıkları Ruhsal Sorunlar
The Psychological Problems Terror Vıctıms Lived
Sakine Aktaş, Bahattin Bulduk, Hakan Orakçı
doi: 10.5222/jaren.2017.1002  Sayfalar 6 - 9

3.
Postpartum Depresyonun Etiyolojisi: Kültür Etkisi
Etiology of Postpartum Depression: Culture Effect
Mehmet Cihad Aktaş, Çağlar Şimşek, Sakine Aktaş
doi: 10.5222/jaren.2017.1003  Sayfalar 10 - 13

4.
Sigara bağımlılığına yönelik müdahaleler
Interventions intended for cigarette addiction
Gülçin Korkmaz, Çağlar Şimşek
doi: 10.5222/jaren.2017.1004  Sayfalar 14 - 23

5.
Akut Miyokard İnfarktüsü Sonrası Gelişen Ruhsal Bozukluklar
Mental Disorders Following Acute Myocardial Infarction
Bahattin Bulduk, Mehmet Cihad Aktaş, Mehmet Bulduk
doi: 10.5222/jaren.2017.1005  Sayfalar 24 - 27

6.
Ninnilerle Büyümek
Grow With Lullabies
Semra Karaca, Esen Öngün
doi: 10.5222/jaren.2017.1006  Sayfalar 28 - 32

7.
Alzheimer Hastalarında Görülen Davranışsal Sorunları Yönetme
Managing Behavioral Problems in Alzheimer's Patients
Nihan Altan Sarıkaya, Özge Sukut, Hürrem Ayhan
doi: 10.5222/jaren.2017.1007  Sayfalar 33 - 38

8.
Maneviyat ve Sağlık
Spırıtualıty and Health
Melike Boztilki, Elif Ardıç
doi: 10.5222/jaren.2017.1008  Sayfalar 39 - 45

9.
Şizofrenili Bireylerde İstihdamın Önemi
The İmportance of Employment in People with Schizophrenia
Yüksel CAN ÖZ, Gül ÜNSAL BARLAS
doi: 10.5222/jaren.2017.1009  Sayfalar 46 - 50

10.
Obsesif kompulsif bozukluğu olan hasta yakınlarında bakım yükü ve psikoeğitim
Burden of care in family caregivers of patients with obsessive compulsive disorder and psychoeducation
Berna Ersoy Özcan, Gül Ünsal
doi: 10.5222/jaren.2017.1010  Sayfalar 51 - 56

11.
Çocuk Hakları İhlali: Cinsel İstismar
Violation of Child Rights: Sexual Abuse
Saadet Gonca Mavi Aydoğdu, Ülkü Özsoy
doi: 10.5222/jaren.2017.1011  Sayfalar 57 - 60

12.
Postpartum Dönemde Kadınların Psikososyal Durumları ve Etkileyen Risk Faktörleri
Psychosocial Health of Women During Pospartum Period and Affecting Risk Factors
Sema Üstgörül, Emre Yanıkkerem
doi: 10.5222/jaren.2017.1012  Sayfalar 61 - 68Sayın Yazar/Yazarlar,

Dergimiz pandemi sürecinde oluşan sosyal ve ekonomik koşullardan dolayı 2021 yılı sayıları malesef yayınlanamamıştır. Bu süreçte bulunduğu ulusal ve uluslararası indeklersden düşme durumu söz konusudur. Makalenizin indeks uyarımızı dikkate alarak dergimizde yayın olmasını istiyor iseniz ilgili editöre mail yoluyla bildirmeniz gerekmektedir.Yaşanan indeks sorunu nedeniyle makalenizi geri çekmek isterseniz talebinizi sistem üzerinden tamamlamalısınız. Sizlerin desteğiyle akademik yayın hayatımıza devam etmek bizler için çok değerlidir.

Saygılarımızla,
Editör KuruluCopyright © 2022 JAREN