ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Cilt : 9 Sayı : 1 Yıl : 2023
 
: 4 (1)
Cilt: 4  Sayı: 1 - 2018
Özetleri Göster | << Geri
1.
İçindekiler
Contents

Sayfa 
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ORJINAL ARAŞTIRMA
2.
Hemşirelerin Enteral ve Parenteral Beslenme Uygulamalarına İlişkin Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Knowledge Levels of Nurses about Enteral and Parenteral Nutrition Practices
Emel Koçhan, Semiha Akın
doi: 10.5222/jaren.2018.001  Sayfalar 1 - 14

3.
Sağlık Profesyonellerinin Pelvik Taban Kas Egzersizlerini Uygulama ve Öğretme Konusundaki Bilgi Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi
Assessment of The Knowledge, Attitudes and Behaviors of Healthcare Professionals in Relation to Applying and Teaching Pelvic Floor Muscle Exercises
Rojin Mamuk, Melike Dişsiz, Hüsniye Dinç
doi: 10.5222/jaren.2018.015  Sayfalar 15 - 20

4.
Vankomisine Dirençli Enterokok Sürveyans Çalışması: Bir Devlet Hastanesi Örneği
Vancomycin Resistant Enterococcus Surveillance Study: A State Hospital Example
Arzu Bulut, Halil Şengül, Ömer Halim Kaşıkçı
doi: 10.5222/jaren.2018.021  Sayfalar 21 - 27

5.
Gebelik Dönemlerine Göre Gebelerin Doğum ve Postpartum Döneme İlişkin Endişeleri
Anxieties Related to Delivery and Postpartum Period of Pregnant Women Acording to Pregnancy Periods
Burcu Küçükkaya, İlknur Dindar, Özge Erçel, Esra Yılmaz
doi: 10.5222/jaren.2018.028  Sayfalar 28 - 36

6.
Doğumevlerinde Riskli Gebelik Profili: İzmir İli Örneği
Risky Pregnancy Profile In Maternity Hospitals: Sample Of Izmir Province
Neriman Soğukpınar, Zehra Baykal Akmeşe, Aytül Hadımlı, Melek Balçık, Bihter Akın
doi: 10.5222/jaren.2018.037  Sayfalar 37 - 44

DERLEME
7.
Hastanın Kendi Dokusu Kullanılarak Oluşturulan Meme Rekontrüksiyonları ve Hemşirelik Bakımı
Otologue Breast Reconstructions and Nursing Care
Muaz Gülşen, Neriman Akansel
doi: 10.5222/jaren.2018.045  Sayfalar 45 - 51

8.
Üniversite Yaşamında Yakın İlişkiler ve İstismar
Intimate Relationships and Abuse in University
Esen Öngün, Gül Ünsal
doi: 10.5222/jaren.2018.052  Sayfalar 52 - 58

9.
Çocuklarda Tuvalet Eğitimi ve Kullanılan Yöntemler
Toılet Traınıng ın Chıldren and Used Methods
Çiğdem Deniz, Gülay Görak
doi: 10.5222/jaren.2018.059  Sayfalar 59 - 64Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) dergisi; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 2015 yılında Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kez yayımlanmış olan ve 2017 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanmaya devam eden yayınıdır. Dergi; Türkiye Atıf Dizini (Turkey Citation Index), ULAKBİM TR Dizin ve EBSCO CINAHL Complete veri tabanlarında indekslenmektedir.Copyright © 2022 JAREN