ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Cilt : 9 Sayı : 1 Yıl : 2023
 
: 4 (2)
Cilt: 4  Sayı: 2 - 2018
Özetleri Göster | << Geri
ORJINAL ARAŞTIRMA
1.
Kalça Kırıklı Hastalarda Bakımın Değerlendirilmesi: Prospektif Çalışma
Evaluation of Care in The Patients with Hip Fracture: A Prospective Study
Serpil Yüksel, Saadet Ülker
doi: 10.5222/jaren.2018.065  Sayfalar 65 - 74

2.
Genç Kadınlarda Premenstrual Sendrom, Fiziksel Aktivite ve Yaşam Kalitesi
Premenstrual Syndrome, Physical Activity and Quality of Life in Young Women
Yılda Arzu Aba, Hacer Ataman, Melike Dişsiz, Sevcan Sevimli
doi: 10.5222/jaren.2018.075  Sayfalar 75 - 82

3.
Hemşirelik ve Sağlık Alanı Dışında Öğrenim Gören Üniversite Öğrencilerinin Sosyal El Yıkama İle İlgili Görüş ve Davranışları
Opinions and Behaviors of University Students Who Learned in Nursing and Other Departments Related to Social Handwashing
Seda Çağlar, Özge Eda Yılmaz, Sevim Savaşer
doi: 10.5222/jaren.2018.083  Sayfalar 83 - 91

4.
Hemşirelik Eğitimi ve Uygulamasında Yeni Bir Yaklaşım: Hemşirelik Eğitimi ve Uygulamasının Bütünleşmesi
A New Approach in Nursing Education and Practice: Integration of Nursing Education and Practice
Merdiye Şendir, Selda Çelik, Melike Dişsiz, Rabiye Güney, Merve Kolcu, Ayşe Kabuk, Aytolan Yıldırım, Güven Bektemür
doi: 10.5222/jaren.2018.092  Sayfalar 92 - 99

5.
Palyatif Bakım Dersinin Öğrencilerin Palyatif Bakıma İlişkin Bilgisine Etkisi
The Impact Of Palliative Care Course On Nursing Students’ Knowledge
Hüsna Özveren, Kamile Kırca, Emel Gülnar, Nebahat Bora Güneş
doi: 10.5222/jaren.2018.100  Sayfalar 100 - 107

DERLEME
6.
Subkütan İlaç Enjeksiyonlarında Komplikasyonların Önlenmesine İlişkin Güvenli Uygulama Önerileri
Safe Application Recommendations for Prevention Complicationsin Subcutaneous Drug Injections
Funda Büyükyılmaz, Yeliz Çulha, Ahmet Karaman
doi: 10.5222/jaren.2018.108  Sayfalar 108 - 111

7.
Erken Çocukluk Döneminde Görülen Davranışsal Sorunlar ve Psikitatri Hemşiresinin Rolü
Behavioral Problems in Early Childhood Period and the Role of Psychiatry Nurses
Özge Kapısız, Semra Karaca
doi: 10.5222/jaren.2018.112  Sayfalar 112 - 119

8.
Yaşlı Bireylerde İlaç Yönetiminde Hemşirenin Rolü
The Role of Nurse in Drug Management in Elderly Individuals
Hatice Kaya, Nuray Turan, Yeliz Çulha, Gülsün Özdemir Aydın
doi: 10.5222/jaren.2018.120  Sayfalar 120 - 126

9.
Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesindeki Prematüre Bebeğin Gelişiminin Desteklenmesi
Supporting The Development of Premature Babies in Neonatal Intensive Care Unit
Türkan Turan, Çiğdem Erdoğan
doi: 10.5222/jaren.2018.127  Sayfalar 127 - 132Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) dergisi; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 2015 yılında Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kez yayımlanmış olan ve 2017 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanmaya devam eden yayınıdır. Dergi; Türkiye Atıf Dizini (Turkey Citation Index), ULAKBİM TR Dizin ve EBSCO CINAHL Complete veri tabanlarında indekslenmektedir.Copyright © 2022 JAREN