ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Cilt : 9 Sayı : 1 Yıl : 2023
 
: 4 (3)
Cilt: 4  Sayı: 3 - 2018
Özetleri Göster | << Geri
ORJINAL ARAŞTIRMA
1.
Toraks Cerrahisinde Yoğun Bakım Ortamına İlişkin Hasta Görüşlerinin Belirlenmesi
Determination of Patient Opinions Related to Intensive Care Environment in Thoracic Surgery
Emine Kol, Emine İlaslan, Sevgi Özdemir, Abdullah Erdoğan
doi: 10.5222/jaren.2018.36349  Sayfalar 133 - 141

2.
Koroner Arter Baypas Grefti Yapılan Hastaların Taburculuk Sonrası Öğrenim Gereksinimleri
Post-discharge Learning Needs of Patients undergoing Coronary Artery Bypass Grafting
Serdar Sarıtaş, Behice Erci, Arzu Boyraz
doi: 10.5222/jaren.2018.04834  Sayfalar 142 - 147

3.
Sağlık Çalışanlarında Cinselliğin Değerlendirilmesi
Evaluatıon Of Sexualıty In Healthcare Professionals
Çağlar Şimşek, Gül Ünsal Barlas, Elif Ardıç
doi: 10.5222/jaren.2018.26318  Sayfalar 148 - 155

4.
Bir Eğitim Ve Araştırma Hastanesinde 14 Kasım Dünya Diyabet Günü Kapsamında Diyabet Risk Taraması Sonuçları
Results of Diabetes Risk Screening in November 14 World Diabetes Day at a Training and Research Hospital
Havva Arıcı, Esma Güldal Altunoğlu, Hamdiye Banu Katran
doi: 10.5222/jaren.2018.98700  Sayfalar 156 - 163

5.
Sağlık haberleri algısı: bir ölçek geliştirme çalışması
Perception of health news: a scale development study
Fadime Çınar, Halil Şengül, Haşim Çapar, Cuma Çakmak, Yusuf Bilge
doi: 10.5222/jaren.2018.55265  Sayfalar 164 - 171

6.
Annelerin sarsılmış bebek sendromu ve aşırı ağlama hakkında bilgi ve tutumları
Shaken baby syndrome of mothers and information about excessive crying and attitudes
Diler Aydın, Esra Karaca Çiftçi
doi: 10.5222/jaren.2018.60252  Sayfalar 172 - 178

DERLEME
7.
Global Bir Sağlık Sorunu: Tip 2 Diyabet ve Öz-Bakım Yönetimi
A Global Health Problem: Type 2 Diabetes and Self-Care Management
Neslihan İstek, Papatya Karakurt
doi: 10.5222/jaren.2018.63634  Sayfalar 179 - 182

8.
Pediatrik Transport
Pediatric Transport
Gizem Çevik, Selmin Köse
doi: 10.5222/jaren.2018.75436  Sayfalar 183 - 188

9.
Yaşlı Bireylerde Ayak Banyosunun Uyku Kalitesine Etkisi: Sistematik İnceleme
The Effect of Footbath on Sleep Quality in Elderly Individuals: A Systemic Review
Hanife Durgun, Hatice Kaya
doi: 10.5222/jaren.2018.29491  Sayfalar 189 - 194

10.
Preeklampsi bakımında tamamlayıcı tıp
Complementary medicine in preeclampsia care
Büşra Yılmaz, Merve Aydın, Gülay Rathfisch
doi: 10.5222/jaren.2018.40316  Sayfalar 195 - 200

11.
İkiz Bebeklerin Birlikte Uyuması: Sistematik Derleme
Co-bedding Twins: Systematic Review
Nurdan Akçay Didişen, Hatice Uzşen
doi: 10.5222/jaren.2018.30085  Sayfalar 201 - 206

12.
Yazar Dizini
Author Indeks

Sayfa E1
Makale Özeti | Tam Metin PDF

13.
Hakem Dizini
Referee Index

Sayfa E2
Makale Özeti | Tam Metin PDFJournal of Academic Research in Nursing (JAREN) dergisi; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 2015 yılında Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kez yayımlanmış olan ve 2017 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanmaya devam eden yayınıdır. Dergi; Türkiye Atıf Dizini (Turkey Citation Index), ULAKBİM TR Dizin ve EBSCO CINAHL Complete veri tabanlarında indekslenmektedir.Copyright © 2022 JAREN