ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Cilt : 10 Sayı : 1 Yıl : 2024
 
: 5 (1)
Cilt: 5  Sayı: 1 - 2019
Özetleri Göster | << Geri
ORJINAL ARAŞTIRMA
1.
Sitotoksik Kemoterapi Alan Hastalarda Stres Belirtileri ve Düzeyi ile Baş Etme Yöntemleri Arasında İlişki Var mıdır ?
Is There Relatıonship Between Stress Symptoms, Stress Level and Stress Copıng Strategies in Patients Taking Cytotoxic Chemotherapy?
Sezgi Çınar Pakyüz, Özden DEDELİ ÇAYDAM, Cansu KOŞAR ŞAHİN
doi: 10.5222/jaren.2019.28190  Sayfalar 1 - 9

2.
Bir Aile Sağlığı Merkezine Başvuran Bireylerin Obezite Durumunun Belirlenmesi
Determination of the obesity status of individuals who referred to a family health center
Sıdıka Oğuz, Gülşah Çamcı, Yusuf Arpacıoğlu, Mehmet Şeker, Hasan Erbek, Mehmet Yurtdaş
doi: 10.5222/jaren.2019.69672  Sayfalar 10 - 16

3.
İlköğretim Birinci ve İkinci Kademe Öğretmenlerinin İlk Yardım Bilgi Düzeyi
Level of First Aid Knowledge of Primary and Secondary School Teachers
Betül Aktaş, Medine Yılmaz, Feyza Dereli, Hatice Yıldırım Sarı
doi: 10.5222/jaren.2019.18894  Sayfalar 17 - 22

4.
Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Manevi Destek Algıları Ve Etkileyen Faktörler
Spiritual Support Perceptions And The Affecting Factors Of Students Among Nursing School
Rabiye Erenoğlu, Rana Can
doi: 10.5222/jaren.2019.77699  Sayfalar 23 - 30

5.
Hemşirelik Öğrencilerinin Kültürlerarası Duyarlılıkları ve İlişkili Faktörlerin Değerlendirilmesi
Evaluation of The Intercultural Sensitivity and Related Factors of Nursing Students
Altun Baksi, Hamdiye Arda Sürücü, Mesude Duman
doi: 10.5222/jaren.2019.75046  Sayfalar 31 - 39

6.
Sağlık Personelinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumları ve Etkileyen Faktörler
Attitudes to Health Personnel to Gender Roles and Factors Affecting Their Gender Roles
Figen Alp Yılmaz
doi: 10.5222/jaren.2019.66375  Sayfalar 40 - 45

7.
Sağlık Çalışanlarının Çocuk İstismarını/İhmalini Raporlamaya Karşı Tutumlarını Belirleme Ölçeği’nin Öğrenci Hemşirelerde Geçerlik ve Güvenilirliği
Validity And Reliability of the Healthcare Provider Attitudes Toward Child Maltreatment Reporting Scale on Nursing Students
Türkan Turan, Çiğdem Erdoğan
doi: 10.5222/jaren.2019.15807  Sayfalar 46 - 52

8.
Üniversite Öğrencilerinin Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Konusunda Bilgi ve Görüşlerinin İncelenmesi
Investigatıon of Knowledge and Opinions About Sexually Transmitted Diseases of University Students
Öznur Yaşar, Merve Dikoğlu Buluş, Gözde Özsezer Kaymak, Sezer Er Güneri
doi: 10.5222/jaren.2019.97759  Sayfalar 53 - 58

9.
Hemşirelik Öğrencilerinin Stres Durumları ile Bilişsel Esneklik Düzeyleri Arasındaki İlişki
The Relationship Between Stress Status and Cognitive Flexibility Levels of Nursing Students
Nuray Turan, Hanife Durgun, Hatice Kaya, Gonca Ertaş, Dilek Kuvan
doi: 10.5222/jaren.2019.43265  Sayfalar 59 - 66

DERLEME
10.
Geçmişten Bugüne Yurtdışındaki Hemşirelik Eğitimi
Nursing Education Abroad: Past to Present
Zeynep Kırıkkaleli, Nevin Şahin
doi: 10.5222/jaren.2019.00719  Sayfalar 67 - 72

11.
Hemşirelik Araştırmalarında Gömülü Teori Yaklaşımı
Grounded Theory Approach in Nursing Research
Gülay Manav
doi: 10.5222/jaren.2019.18189  Sayfalar 73 - 80

12.
Prostat Kanserinin Ameliyat Sonrası Bakımında Güncel Yaklaşımlar
Current Approaches ın the Postoperative Care of Prostate Cancer
Ezgi Seyhan Ak, Ayfer Özbaş
doi: 10.5222/jaren.2019.76588  Sayfalar 81 - 89Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) dergisi; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 2015 yılında Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kez yayımlanmış olan ve 2017 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanmaya devam eden yayınıdır. Dergi; Türkiye Atıf Dizini (Turkey Citation Index), ULAKBİM TR Dizin ve EBSCO CINAHL Complete veri tabanlarında indekslenmektedir.Copyright © 2022 JAREN