ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Cilt : 9 Sayı : 1 Yıl : 2023
 
: 5 (3)
Cilt: 5  Sayı: 3 - 2019
Özetleri Göster | << Geri
ORJINAL ARAŞTIRMA
1.
Hemşirelerin Öz-Yeterlilik Algıları ile Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi
The Investigation of Nurses’ Self-Efficacy Perceptions With Problem-Solving Abilities
Mine Yilmaz Kocak, Funda Büyükyılmaz
doi: 10.5222/jaren.2019.86547  Sayfalar 169 - 177

2.
Okul Öncesi Çocukların Oyuncak Tercihleri, Oyun Davranışları ve Sosyal Duygusal Uyumu Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
Assessment of the Relationship between Toy Preferences of Preschool Children and Their Play Behaviors and Social Emotional States
Emel Sezici, Deniz Yiğit
doi: 10.5222/jaren.2019.07088  Sayfalar 178 - 187

3.
Hemşirelerin Manevi Destek Algıları ve İlişkili Faktörler
Perception and Related Factors for Nurses in Spiritual Support
Derya Uzelli Yılmaz, Dilek Yılmaz, Dilek Karaman, Sinem Çalışkan
doi: 10.5222/jaren.2019.22043  Sayfalar 188 - 193

4.
Ergenlerde E-Sağlık Okuryazarlığı Ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları: Balıkesir Örneği
E-Health Literacy and Healthy Lifestyle Behaviors in Adolescents: The Case of Balıkesir
Sibel Ergün, Hale Kızıl Sürücüler, Reyhan Işık
doi: 10.5222/jaren.2019.65002  Sayfalar 194 - 203

5.
Meme Kanseri ve Erken Tanı Yöntemleri Eğitiminin Öğrencilerin Sağlık Bilgisi, İnanç ve Uygulamalarına Etkisi*
The Effect of Education Breast Cancer and Early Diagnosis Methods on the Students’ Health Knowledge, Belief And Practice*
Yasemin Gümüş Şekerci, Rabia Sohbet
doi: 10.5222/jaren.2019.48343  Sayfalar 204 - 212

6.
3D Animasyon Destekli Eğitimin Hemşirelik Öğrencilerinin Solunumun Değerlendirilmesine Yönelik Bilgi Düzeylerine Etkisi
Effect of 3D Animation Assisted Education on Knowledge Level of Nursing Students for the Evaluation of Respiration
Berna Dincer, Cemile Savcı, Hasan Hüseyin Mutlu
doi: 10.5222/jaren.2019.26566  Sayfalar 213 - 218

7.
Doğum Sürecinde Mahremiyet Algısının Anne Memnuniyetine Etkisi
Effects of Confidentiality Perception during Delivery Period on Maternal Satisfaction
Hatice Orman, Nurdan Demirci
doi: : 10.5222/jaren.2019.59454  Sayfalar 219 - 227

DERLEME
8.
Multiple Skleroz ve Tamamlayıcı Terapiler
Multiple Sclerosis and Complementary Therapies
Afıtap Ozdelıkara, Ahsen Tastan
doi: 10.5222/jaren.2019.17363  Sayfalar 228 - 232

9.
Sağlam Öğrenci Sağlam Meslek: Hemşirelik Öğrencilerinde Psikolojik Sağlamlığın Önemi
Resilient Student Resilient Profession: The Importance of Resilience in Nursing Students
Gizem Şahin, Sevim Buzlu
doi: 10.5222/jaren.2019.46220  Sayfalar 233 - 240

10.
Ergenlerde Psikodrama Uygulamaları
Psychodrama Practices In Adolescents
Çağlar Şimşek, Leyla Küçük, Ejder Akgün Yıldırım
doi: 10.5222/jaren.2019.48030  Sayfalar 241 - 248Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) dergisi; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 2015 yılında Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kez yayımlanmış olan ve 2017 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanmaya devam eden yayınıdır. Dergi; Türkiye Atıf Dizini (Turkey Citation Index), ULAKBİM TR Dizin ve EBSCO CINAHL Complete veri tabanlarında indekslenmektedir.Copyright © 2022 JAREN