ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Cilt : 9 Sayı : 1 Yıl : 2023
 
: 6 (2)
Cilt: 6  Sayı: 2 - 2020
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak
Cover

Sayfa I

2.
İçindekiler
Contents

Sayfalar II - IV

3.
Yayın Kurulu
Editorial Board

Sayfalar V - VII

4.
Genel Bilgi
General Information

Sayfalar VIII - IX

ORJINAL ARAŞTIRMA
5.
Gebelerde Bilinçli Farkındalık İle Depresyon, Anksiyete Ve Stres Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi
Determining of the Relationship Between Mindful Attention Awareness, Depression, Anxiety And Stress in Pregnancy
Arzu Yüksel, Zeynep Dabanlı, Emel Bahadır Yılmaz
doi: 10.5222/jaren.2020.55707  Sayfalar 195 - 202

6.
Bir Yoğun Bakım Ünitesinde Basınç Yarası Prevalansı: Retrospektif Bir Çalışma
Pressure Ulcer Prevalence in a Intensive Care Unit: A Retrospective Study
Aysel Çavuşoğlu, Kübra Yeni, Hülya İncekara, Ayça Acun, Cansu Polat Dünya, Zeliha Tülek
doi: 10.5222/jaren.2020.36854  Sayfalar 203 - 209

7.
Erkek hemşirelerden bakım alan hastaların memnuniyetlerinin değerlendirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması
Evaluation of the satisfaction of patients receiving care from male nurses: Validity and reliability study
Hilal Uysal, Murat Yiğit, Büşra Cansu Karvel
doi: 10.5222/jaren.2020.69875  Sayfalar 210 - 219

8.
Üniversite Öğrencilerinde Ruhsal Durumun İncelenmesi
Investigation of Mental State in University Students
Yasemin Özel, Serpil Türkleş, Semra Erdoğan
doi: doi: 10.5222/jaren.2020.41033  Sayfalar 220 - 228

9.
Hemşirelik Öğrencilerinde Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ve Yaşam Doyumu Arasındaki Ilişkinin Incelenmesi
Examination of The Relationship Between Healthy Lifestyle Behaviors of Nursing Students and Life Satisfaction
Altun Baksi, Hamdiye Arda Sürücü, Sıdıka Çetik
doi: 10.5222/jaren.2020.85057  Sayfalar 229 - 235

10.
Lomber Disk Herni Cerrahisi Sonrasi Hastalarin Bel Ağrisini Yönetmede Kullandiklari Yöntemler
Lomber Disk Herni Cerrahisi Sonrası Hastaların Bel Ağrısını Yönetmede Kullandıkları Yöntemler
Seher Ünver
doi: 10.5222/jaren.2020.06025  Sayfalar 236 - 241

11.
Acil Servise Başvuran Hastalarda Sepsis Ve Bakteremi Arasındaki Klinik Farklılıklar
Clinical Differences Between Sepsis And Bacteremia In Patients Presenting To The Emergency Department
Mehmet Tahir Gökdemir, Ramazan Giden, Gul Sahika Gokdemir
doi: 10.5222/jaren.2020.33154  Sayfalar 242 - 247

12.
Ameliyat Öncesi Açlık Süresinin Hasta Konforuna Etkisi
The Effect of Preoperative Fasting Period On Comfort of The Patient
Nurdan Gezer, Dilara Kunter, Şule Özgün, Ezgi Demir, Büşra Özdemir, Gözde Çetinkaya, Semra İbik
doi: 10.5222/jaren.2020.35229  Sayfalar 248 - 253

13.
Gebelerin Anne Sütü Sağma Teknikleri ve Saklama Koşulları Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi
Determination of Knowledge Levels of Pregnant Women about Breast Milking Techniques and Storage Conditions
Derya Şahin, Aysel Topan
doi: 10.5222/jaren.2019.37450  Sayfalar 254 - 266

14.
Çocuğu Olan Annelerin Ev Kazalarına Yönelik Güvenlik Önlemleri ve İlk Yardım Uygulamaları Konusundaki Bilgi ve Tutumlarının Değerlendirilmesi
Assessment of Knowledge and Attitudes of Mothers with Children about First Aid Practices for Home Accidents and Security Precautions
Zehra Durna, Emir Güler Elmas, Semiha Akın
doi: 10.5222/jaren.2020.38258  Sayfalar 267 - 279

15.
Hemşirelik Öğrencilerinin Eğitim Streslerinin Klinik Karar Vermede Özgüven ve Anksiyetelerine Etkisi
The Effect of Nursing Students' Educational Stresses on Self-Confidence and Anxiety in Clinical Decision Making
İlknur Bektaş, Dijle Ayar, Aslı Akdeniz Kudubeş
doi: 10.5222/jaren.2020.39200  Sayfalar 280 - 286

16.
Tip 2 Diyabet Hastalarında Uygulanan EFT ve Solunum Egzersizlerinin Anksiyete ve Kan Şekeri Düzeylerine Etkisi
The Effects of EFT and Breathing Exercises on the Level of Anxiety and Blood Sugar of Type 2 Diabetıc Patients
Hatun Şen, Muhteber Hüsmenoğlu, Safiye Denizer, Ümmiye Yılmaz, Halil Özcan Çelik
doi: 10.5222/jaren.2020.41275  Sayfalar 287 - 293

17.
Genç Kadınların Dismenore ile Baş Etme Yöntemleri
The Methods of Young Women to Cope with Dysmenorrhea
Tülay Yılmaz, Zulfiyya Nuraliyeva, Hüsniye Dinç
doi: 10.5222/jaren.2020.48344  Sayfalar 294 - 299

18.
Annelerin Tamamlayıcı Beslemeye Geçiş Sürecinde Yaşadıkları Güçlükler: Niteliksel Çalışma
Experıenced Dıffıcultıes Of Mothers In Complementary Feedıng Process: A Qualıtatıve Study
Ayşe Şener Taplak, Sevinç Polat, Emine Erdem, Muzaffer Taplak
doi: 10.5222/jaren.2020.80775  Sayfalar 300 - 308

19.
Hemşirelerin Duygusal Emek Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Assessing Nurses’ Emotional Labor Levels
Kadriye Özkol Kılınç, Betül Bayrak, Çiğdem Gamze Özkan, Yeter Kurt, Havva Öztürk
doi: 10.5222/jaren.2020.83723  Sayfalar 309 - 316

20.
Uyku Apneli Hastalarda Yorgunluğun İncelenmesi
The Investigation of fatigue in Patient with Sleep Apnea
Hatice Yorulmaz, Nuran Mehmetoğlu, Kübra Yıldırım, Ezgi Eser
doi: 10.5222/jaren.2020.36036  Sayfalar 317 - 323

21.
Hemşirelerin Psikolojik Sözleşme Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler
Psychological Contract Levels of Nurses and Affecting Factors
Doğa Ulcay, Nefise Bahçecik
doi: 10.5222/jaren.2020.93063  Sayfalar 324 - 330

22.
Nöroşirurji Yoğun Bakım Ünitesinde Öğrenci Hemşire Olmak: Nitel Bir Çalışma
Being a Student Nurse in Neurosurgical Intensive Care Unit: A Qualitative Study
Serpil Yüksel, Gülay Altun Ugras
doi: 10.5222/jaren.2020.94824  Sayfalar 331 - 340

23.
COVİD-19 Pandemi Sürecinde Hastane Uygulamalarının SWOT Analizine Göre Değerlendirilmesi
An Evaluation of Hospital Practices Using Swot Analysis during Covid-19
Muhammed Emin Demirkol, Songül Yorgun, Hakan Esen, Fatma İmka Şafak, Beyhan Öztürk, Zeynep Baysal, Hatice Orman
doi: 10.5222/jaren.2020.90958  Sayfalar 341 - 351

24.
Bir Aile Sağlığı Merkezine Kayıtlı 15-49 Yaş Kadınların Acil Kontraseptif Yöntemleri Bilme, Uygulama Durumları ve İlişkili Faktörler
Emergency Contraceptive Methods Knowledge, Use and Related Factors of 15-49 Year Women in a Family Health Center
Mistan Arslancan, Hüseyin Çetin, Müjgan Tuna, Ayşe Yıldızdal, Can Öner, Engin Ersin Şimşek
doi: 10.5222/jaren.2020.60251  Sayfalar 352 - 359

DERLEME
25.
Yoğun Bakım Ünitelerinde Alarm Yönetimi
Alarm Management In Intensive Care Units
Fatma Dursun Ergezen, Emine Kol, Atilla Ramazanoğlu
doi: 10.5222/jaren.2020.74946  Sayfalar 360 - 365

26.
Evde Bakımda Hasta Güvenliğine Yönelik Kanıt Temelli Uygulamalar: Sistematik Derleme
Evidence-Based Applications for Patient Safety in Home Care: Systematic Review
Hanife Durgun, Nuray Turan, Hatice Kaya
doi: 10.5222/jaren.2020.02419  Sayfalar 366 - 374

27.
Acil Servislerde Görülen Ortopedik Travmalar ve Hemşirelik Bakımı
Orthopedic Traumas Observed in Emergency Departments and Nursing Care
Açelya Türkmen, Gönül Yılmaz Dündar, Neriman Akyolcu
doi: 10.5222/jaren.2020.88700  Sayfalar 375 - 380

28.
Transversus Abdominis Plan Bloğu ve Hemşirelik Bakımı
Transversus Abdominis Plane Block and Nursing Care
Gönül Yılmaz Dündar, Inci Kırtıl, Pınar Ongün, Nevin Kanan
doi: 10.5222/jaren.2020.70883  Sayfalar 381 - 387

29.
Çocuk Yoğun Bakım Ünitelerinde Tedavi Gören Çocuğun ve Ailesinin Güçlendirilmesi
The Empowerment of Child and Family in Pediatric Intensive Care Units
Müge Seval, Aylin Kurt
doi: 10.5222/jaren.2020.30092  Sayfalar 388 - 394Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) dergisi; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 2015 yılında Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kez yayımlanmış olan ve 2017 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanmaya devam eden yayınıdır. Dergi; Türkiye Atıf Dizini (Turkey Citation Index), ULAKBİM TR Dizin ve EBSCO CINAHL Complete veri tabanlarında indekslenmektedir.Copyright © 2022 JAREN