ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Cilt : 7 Sayı : 3 Yıl : 2021
 
: 7 (2)
Cilt: 7  Sayı: 2 - 2021
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak
Cover

Sayfa I

2.
Yayın Kurulu
Editorial Board

Sayfalar II - IV

3.
İçindekiler
Contents

Sayfalar V - VII

ORJINAL ARAŞTIRMA
4.
Birinci Basamakta 0-12 Yaş Çocuğu Olan Annelere Uygulanan Çocuk Yolcu Güvenliği Programının Etkileri: Non-Randomize Bir Çalışma
The Effects of Child Passenger Safety Program Applied to Mothers with 0-12 Years Old Children in Primary Care: A Non-randomized Study
Serpil Kolunsağ, Nursen Nahcivan
doi: 10.55646/jaren.2021.77200  Sayfalar 55 - 66

5.
Hemşirelik Öğrencilerinin Kitle İletişim Araçlarıyla Verilen COVİD-19 Pandemisi ile İlgili Sağlık Eğitimi Haberlerine Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi
Determination of Nursing Students Attitudes Towards Health Education News Delivered by Mass Media Related to COVID-19 Pandemia
Zahıde İyi, Muhammed Deniz, Yeliz Akkuş
doi: 10.55646/jaren.2021.47855  Sayfalar 67 - 75

6.
Genel Cerrahi Hastalarının Öğrenim Gereksinimleri, Beklenti ve Görüşleri
Learning Needs, Expectations and Views of General Surgery Patients
Cemile Savcı, Yurdanur Karaaslan, Serpil Yüksel
doi: 10.55646/jaren.2021.71602  Sayfalar 76 - 85

7.
Cerrahi Birim Hemşirelerinin Cerrahi Hemşireliğine Yönelik Metaforları
Surgical Unit Nurses’ Metaphors for Surgical Nursing
Aslı Saldamlı, Işıl Işık Andsoy
doi: 10.55646/jaren.2021.15428  Sayfalar 86 - 93

DERLEME
8.
İnfertilite Tedavisinde Sosyal Destek ve Hemşirenin Rolü
Social Support and the Role of Nursing in Infertility Treatment
Tuba Güner Emül, Binnaz Avşar
doi: 10.55646/jaren.2021.97658  Sayfalar 94 - 98

9.
Psikiyatri Hemşireliğinde İhmal Edilen Bir Konu: Kömür Madenciliği ve Ruh Sağlığı Sorunları
A Neglected Issue in Psychiatric Nursing: Coal Mining and Related Mental Health Problems
Ayşe Kuzu, Gül Ünsal, Nevin Onan
doi: 10.55646/jaren.2021.49389  Sayfalar 99 - 104

10.
Klinik Uygulamada Sık Kullanılan Düşme Riski Tanılama Ölçekleri
Fall Risk Assessment Scales Which are Frequently Used in Clinical Practice
Bilge Tezcan, Bilgi Gülseven Karabacak
doi: 10.55646/jaren.2021.88598  Sayfalar 105 - 112Sayın Yazar/Yazarlar,

Dergimiz pandemi sürecinde oluşan sosyal ve ekonomik koşullardan dolayı 2021 yılı sayıları malesef yayınlanamamıştır. Bu süreçte bulunduğu ulusal ve uluslararası indeklersden düşme durumu söz konusudur. Makalenizin indeks uyarımızı dikkate alarak dergimizde yayın olmasını istiyor iseniz ilgili editöre mail yoluyla bildirmeniz gerekmektedir.Yaşanan indeks sorunu nedeniyle makalenizi geri çekmek isterseniz talebinizi sistem üzerinden tamamlamalısınız. Sizlerin desteğiyle akademik yayın hayatımıza devam etmek bizler için çok değerlidir.

Saygılarımızla,
Editör KuruluCopyright © 2022 JAREN