ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Cilt : 10 Sayı : 1 Yıl : 2024
 
: 7 (3)
Cilt: 7  Sayı: 3 - 2021
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak
Cover

Sayfa I

2.
Yayın Kurulu
Editorial Board

Sayfalar II - IV

3.
İçindekiler
Contents

Sayfalar V - VII

ORJINAL ARAŞTIRMA
4.
Hemşirelik Öğrencilerinin Acının Dönüştürücü Gücü Hakkındaki İnançları ve Empati Becerileri Arasındaki İlişki
The Relationship Between Nursing Students’ Beliefs About Transformative Power of Pain And Empathy Skills
Tuğçe Kaplan, İlkay Keser
doi: 10.55646/jaren.2021.93271  Sayfalar 113 - 120

5.
0-24 Aylık Çocuğu Olan Annelerin Anne Sütünü Arttırmaya Yönelik Geleneksel Uygulamaları
0-24 Months for Increasing Breast Milk of Mothers with Traditional Applications
Zeynep Ünver, Behice Erci
doi: 10.55646/jaren.2021.28291  Sayfalar 121 - 129

6.
Gebelerin Gebelikle İlgili Konularda İnternet Kullanımı ve Etkili Faktörler
Internet Use of Pregnant Women and Effective Factors on Pregnancy Related Issues
Tuba Güner Emül, Duygu Vefikuluçay Yılmaz, Rabiye Vural, Asiye Uzel, Gülfiya Bebitova
doi: 10.55646/jaren.2021.36744  Sayfalar 130 - 135

7.
Sağlık Bilimlerinde Doktora Eğitimi Alan Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Eğilimleri
Critical Thinking Dispositions of Doctoral Students in Medical Sciences Institute
Dilay Açıl, Ayse Çal, Burcu Altunay, Zuhal Bahar, Ayşe Beşer
doi: 10.55646/jaren.2021.82621  Sayfalar 136 - 145

DERLEME
8.
Hemşirelikte İnovasyon Kültürü Geliştirme
Improving Culture of Innovation in Nursing
Merdiye Şendir, Ayşe Kabuk, Rabia Yaman
doi: 10.55646/jaren.2021.65477  Sayfalar 146 - 150

9.
Erişkin Hastalarda Diyabetik Ketoasidoz Tedavisi ve Hemşirelik Yaklaşımları
Diabetic Ketoasidosis Therapy and Nursing Approaches in Adults Patients
Gülden Anataca, Selda Çelik
doi: 10.55646/jaren.2021.59354  Sayfalar 151 - 156

10.
Siber Güvenlik: Sağlık Hizmetleri Ne kadar Güvende?
Cyber Security: Are Healty Services Reliable?
Yıldız Tosun, Elif Gezginci, Sonay Göktaş
doi: 10.5222/jaren.2019.27879  Sayfalar 157 - 161Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) dergisi; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 2015 yılında Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kez yayımlanmış olan ve 2017 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanmaya devam eden yayınıdır. Dergi; Türkiye Atıf Dizini (Turkey Citation Index), ULAKBİM TR Dizin ve EBSCO CINAHL Complete veri tabanlarında indekslenmektedir.Copyright © 2022 JAREN