ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Cilt : 10 Sayı : 1 Yıl : 2024
 
: 8 (2)
Cilt: 8  Sayı: 2 - 2022
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak
Cover

Sayfa I

2.
Yayın Kurulu
Editorial Board

Sayfalar II - VI

3.
İçindekiler
Contents

Sayfa VII

ORJINAL ARAŞTIRMA
4.
Ruhsal Bozukluğu Olan Bireylerin Fiziksel Sağlık Durumları: Kesitsel Bir Çalışma
Physical Health Status of Individuals with Mental Disorders: A Cross Sectional Study
Gül Dikeç, Funda Gümüş, Abdullah Atlı
doi: 10.55646/jaren.2022.33602  Sayfalar 53 - 62

5.
Hemşirelik Eğitiminde Simülasyon Kullanımına İlişkin Öğrenci Görüşleri
Students’ Opinions Regarding the Use of Simulation in Nursing Education
Ezgi Bağrıaçık, Nida Aydın, Ümran Dal Yılmaz
doi: 10.55646/jaren.2022.43660  Sayfalar 63 - 70

6.
Covid-19 Pandemi Sürecinde Uzaktan Eğitim Alan Hemşirelik Öğrencilerinde Motivasyonel Görüşme Temelli Danışmanlığın Eğitim Stresi Üzerine Etkisi: Randomize Kontrollü Bir Çalışma
The Effect of Motivational Interview-Based Counseling on Educational Stress in Distance Education Nursing Students During the Covid-19 Pandemic Process: A Randomized Controlled Study
Aydan Akkurt Yalçıntürk, Gizem Kubat Bakır
doi: 10.55646/jaren.2022.53325  Sayfalar 71 - 77

7.
Öğrenci Hemşirelerin Mesleki Değerleri ve İletişim Becerileri ile İş Birliği Süreçleri Arasındaki İlişki
The Relationship between Professional Values of Student Nurses and Communication with Collaboration Skills
Leyla Baysan Arabacı, Ceyda Başoğul, Kazım Acar, Nurşen Aksak, Ali Büyükkoçak
doi: 10.55646/jaren.2022.63325  Sayfalar 78 - 86

DERLEME
8.
Çocuk ve Ergenlerin Ruh Sağlığını Koruma ve Geliştirmede Önemli Bir Güç: Hemşireler
Nurses: The Important Power for Protecting and Developing of Children’s and Adolescents’ Mental Health
Cemile Hürrem Ayhan, Özgü Uluman, Sevim Buzlu
doi: 10.55646/jaren.2022.08769  Sayfalar 87 - 96

9.
Doğum Ağrısında Masajın Etkisi: Sistematik Derleme
Effect of Massage on Labor Pain: A Systematic Review
Hülya Türkmen, Nazan Tuna Oran
doi: 10.55646/jaren.2022.72621  Sayfalar 97 - 106

OLGU SUNUMU
10.
Metastatik Kolorektal Kanseri Olan Hastanın Ameliyat Sonrası Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu
Postoperative Nursing Care Patient With Metastatic Colorectal Cancer: Case Report
Zeynep Kızılcık Özkan, Bülent Ünal
doi: 10.55646/jaren.2022.99810  Sayfalar 107 - 113Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) dergisi; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 2015 yılında Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kez yayımlanmış olan ve 2017 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanmaya devam eden yayınıdır. Dergi; Türkiye Atıf Dizini (Turkey Citation Index), ULAKBİM TR Dizin ve EBSCO CINAHL Complete veri tabanlarında indekslenmektedir.Copyright © 2022 JAREN