ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Volume : 6 Issue: 1 Year : 2020
 
Health Sciences Faculty Students' Attitudes Towards Organ Transplantation and Donation []
. 2020; 6(1): 14-20 | DOI: 10.5222/jaren.2019.38039  

Health Sciences Faculty Students' Attitudes Towards Organ Transplantation and Donation

Zehra Aydın1, Deniz Seher Öztekin2
1Lecturer. Hitit University Faculty Of Health Sciences
2Professor Dr. Istanbul University, Cerrahpaşa, Department Of Surgical Nursing, Florence Nightingale School Of Nursing.

Objective: This research was conducted to determine the attitudes of the students from the Faculty of Health Sciences towards organ transplantation and donation.
Method: This descriptive study was carried out with the students of Faculty of Health Sciences. The study sample consisted of 419 students. "Personal Information Form" and "Students' Attitudes Towards Organ Transplantation and Donation Form" were used to evaluate the students.
Results: It was determined that 50.1% of the students were between 21- 23 and 69.5% were women. It was determined that 95.2% of the students had organ donation and 71.1% thought of making organ donation. The students' attitudes about organ transplantation and donation were found to be statistically significant between the 1st and 4th graders (p = 0.010).There was no significant difference in scale scores on the basis of schools (p = 0.667).
Conclusion: The results of the study showed that there is a significant difference between 1st and 4th graders about organ transplantation and donation, but it still shows that students should be supported with more comprehensive trainings. In this context, it is recommended that training programs of nurses should be restructured.

Keywords: organ donation, organ transplant, student


Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Organ Nakli Ve Bağışı Konusundaki Düşünceleri

Zehra Aydın1, Deniz Seher Öztekin2
1Öğr. Gör. Hitit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
2Prof. Dr. / Öğretim Üyesi İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı.

Amaç: Bu araştırma, Sağlık Bilimleri Fakültesi hemşirelik öğrencilerinin organ nakli ve bağışı konusundaki düşüncelerinin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirildi.
Yöntem: Bu çalışma tanımlayıcı nitelikte bir araştırma olup Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik öğrencileri ile gerçekleştirildi. Çalışma örneklemini 419 öğrenci oluşturdu. Öğrenciler ‘Kişisel Özellikler Bilgi Formu’ ve ‘Öğrencilerin Organ Nakli ve Bağışına Yönelik Algıları Formu ‘ kullanılarak değerlendirildi.
Bulgular: Öğrencilerin %50,1’inin 21-23 yaş arasında ve %69,5’inin kadın olduğu belirlenmiş olup, %95,2’sinin organ bağışında bulunduğu ve %71,1’inin de organ bağışı yapmayı düşündüğü saptandı. Öğrencilerin organ nakli ve bağışına yönelik algılarının, 1. ve 4. sınıflar arasında istatistiksel olarak anlamlı olduğu bulundu (p=0,010). Okullara göre ölçek puanları arasında fark bulunamadı (p=0,667).
Sonuç: Araştırma sonuçları organ nakli ve bağışı konusunda 1. ve 4. sınıflar arasında anlamlı fark olduğunu göstersede, öğrencilerin bu konuda daha kapsamlı eğitimlerle desteklenmeleri gerektiği görülmektedir. Bu bağlamda özellikle hemşirelerin eğitim programları düzenlemesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: organ bağışı, organ nakli, öğrenci


Zehra Aydın, Deniz Seher Öztekin. Health Sciences Faculty Students' Attitudes Towards Organ Transplantation and Donation. . 2020; 6(1): 14-20

Corresponding Author: Deniz Seher Öztekin, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (68 accesses)
 (1136 downloaded)
*Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) is Health Sciences University Gaziosmanpaşa Taksim Training and Research Hospital's publication. Published twice a year (June and December) in 2015 and continuing to be published three times a year in April, August and December from 2017 onwards. JAREN is indexed by Turkey Citation Index, ULAKBIM Turkish Medical Database and EBSCO Academic Search Complate. 
Search 
Copright © 2015 JAREN All rights reserved