ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Volume : 10 Issue: 1 Year : 2024
 
A Voice in the Intensive Care: ‘I’m here’ []
. 2017; 3(2): 97-100 | DOI: 10.5222/jaren.2017.097  

A Voice in the Intensive Care: ‘I’m here’

Aydanur Aydin, Ayla Gürsoy
Karadeniz Technical University Faculty Of Health Sciences, Surgical Nursing, Trabzon

Intensive care units are the units where the health status is maintained for critical care.
Due to the seriousness of the situation of the patient, the priority of the team is the physiological health indicators, which is the antagonism that prevents the patient from being seen as an "individual". The fact that there is a lot of equipment in the intensive care environment accompanied by the developing technology also makes the technical equipment more intense from the patient.
After leaving the intensive care unit in the patients, various psychosocial problems can be seen depending on the experiences they experienced during this period. This article discusses the possibility of reducing the number of patient stimuli in intensive care settings and the protection of the individual's individuality.

Keywords: Individuality, dehumanization, intensive care units, Nursing


Yoğun Bakımda Bir Ses: “Burdayım.”

Aydanur Aydin, Ayla Gürsoy
Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği, Trabzon

Yoğun bakım üniteleri sağlık durumu kritik olan kişilerin bakımının yürütüldüğü birimlerdir. Hastanın durumunun ciddiyetine bağlı olarak ekibin önceliğinin fizyolojik sağlık göstergeleri olması hastanın bir “birey” olarak görülmesine engel olan bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Gelişen teknolojinin beraberinde yoğun bakım ortamında araç gereçlerin fazla olması da ilgiyi hastadan çok teknik donanıma yoğunlaştırmaktadır. Hastalarda yoğun bakım ünitesinden ayrıldıktan sonra bu dönemde yaşadığı deneyimlere bağlı olarak çeşitli psikosoyal sorunlar görülebilmektedir. Bu makale yoğun bakım ortamlarında hastada uyaran fazlalığı oluşturacak durumların azaltılması ve kişinin bireyselliğinin korunması için yapılabilecekleri ele almaktadır.

Anahtar Kelimeler: Bireysellik, dehumanizasyon, yoğun bakım üniteleri, hemşirelik


Aydanur Aydin, Ayla Gürsoy. A Voice in the Intensive Care: ‘I’m here’. . 2017; 3(2): 97-100

Corresponding Author: Aydanur Aydin, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (29 accesses)
 (3362 downloaded)
*Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) is Health Sciences University Gaziosmanpaşa Taksim Training and Research Hospital's publication. Published twice a year (June and December) in 2015 and continuing to be published three times a year in April, August and December from 2017 onwards. JAREN is indexed by Turkey Citation Index, ULAKBIM Turkish Medical Database and EBSCO CINAHL Complete. 
Search 
Copyright © 2022 JAREN