ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Cilt : 10 Sayı : 1 Yıl : 2024
 
HEMŞİRELİK EĞİTİMİNDE TEKNOLOJİK BİR ADIM: IMventro-sim []
. 2016; 2(2): 103-108 | DOI: 10.5222/jaren.2016.103  

HEMŞİRELİK EĞİTİMİNDE TEKNOLOJİK BİR ADIM: IMventro-sim

Merdiye Şendir1, Ela Yılmaz Coşkun2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Esasları AD
2Namık Kemal Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Esasları AD

Hemşirelik eğitiminde simülasyon türleri gün geçtikçe artmaktadır.
Bu türlerden biri bilgisayar destekli simülasyonlardır.
Teknolojinin sunmuş olduğu birçok avantaj bu tür
programlarda bir aradadır, interaktif eğitim sağlanarak
eğitimin niteliği artmakta ve öğrenme süreci kolaylaşmaktadır.
Bu makalede, bilgisayar destekli simülasyon eğitimi
ve araştırmacılar tarafından geliştirilen IMventro-sim
(Ventrogluteal Bölge İntramüsküler İlaç Uygulama Becerisi
Bilgisayar Destekli Simülasyon) programın tanıtımı, geliştirilme
amacı ve özellikleri paylaşılmış olup, sağlık profesyonellerinin
bilgilendirilmesi ve cesaretlendirilmesi, dolayısıyla
hemşirelik eğitiminin niteliğinin ve gücünün artması
amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik eğitimi, bilgisayar destekli simülasyon, ventrogluteal bölge, intramüsküler enjeksiyon, IMventro-sim


A Technological Step in Nursing Education: IMventro-sim

Merdiye Şendir1, Ela Yılmaz Coşkun2
1Sağlık Bilimleri University, Faculty of Health Sciences, Depatment of Fundamentals of Nursing, İstanbul
2Namık Kemal University, School of Health, Depatment of Fundamentals of Nursing, Tekirdag

Simulation types in nursing education have been increasing
day by day. One of these simulation types is computerbased
simulation. Many advantages derived from technology
are embedded in these programs, and the quality of
education increases, and learning process is facilitated
through achieving interactive learning process. In this
paper, computer-based simulation education and IMventrosim
(Ventrogluteal Area Intramuscular Medication
Application Skill Simulation) developed by researchers are
introduced, and it is aimed to inform and encourage healthcare
professionals, with resultant increase both in the
quality and the impact of nursing education.

Keywords: Nursing education, computer-based simulation, ventrogluteal area, ıntramuscular ınjection, IMventro-sim


Merdiye Şendir, Ela Yılmaz Coşkun. A Technological Step in Nursing Education: IMventro-sim. . 2016; 2(2): 103-108

Sorumlu Yazar: Ela Yılmaz Coşkun, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (48 kere görüntülendi)
 (5875 kere indirildi)
Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) dergisi; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 2015 yılında Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kez yayımlanmış olan ve 2017 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanmaya devam eden yayınıdır. Dergi; Türkiye Atıf Dizini (Turkey Citation Index), ULAKBİM TR Dizin ve EBSCO CINAHL Complete veri tabanlarında indekslenmektedir.Copyright © 2022 JAREN