ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Cilt : 10 Sayı : 1 Yıl : 2024
 
Kahkaha Yogasının Emzirme Öz-Yeterliliği Üzerine Etkisinin İncelenmesi: Randomize Kontrollü Çalışma []
. 2024; 10(1): 57-66 | DOI: 10.55646/jaren.2024.93064  

Kahkaha Yogasının Emzirme Öz-Yeterliliği Üzerine Etkisinin İncelenmesi: Randomize Kontrollü Çalışma

Didem Şimşek Küçükkelepçe1, Hacer Ünver2, Nuray Kurt3
1Lokman Hekim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü, Ankara, Türkiye
2İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü, Malatya, Türkiye
3Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü, Elazığ, Türkiye

Araştırmada deney ve kontrol grubu kadınlar arasında sosyo-demografik özellikler ve ön test emzirme öz-yeterlilik puan ortalaması açısından istatistiksel olarak önemli farklılık bulunmamıştır (p>0.05). Uygulanan altı haftalık kahkaha yogası sonucunda, deney grubunun emzirme öz-yeterlilik puanının X̄=48.867 ± 4.51, kontrol grubunun emzirme öz-yeterlilik son test puan ortalamasının X̄=41.818 ± 10.73, olduğu ve deney gurubundaki artışın istatiksel anlamlı gösterdiği saptanmıştır (p<0.05). Bununla birlikte deney grubunda; emzirme öz-yeterlilik ön test değerine göre emzirme öz-yeterlilik son test değerindeki artış anlamlı farklılık gösterirken (p<0.05), kontrol grubunda; emzirme öz-yeterlilik son test değerindeki artış anlamlı bulunmamıştır (p>0.05).

Anahtar Kelimeler: Ebelik, Emzirme, Hemşirelik, Kadın sağlığı, Kahkaha Yogası.


Investigation of the Effect of Laughter Yoga on Breastfeeding Self-Efficacy: A Randomized Controlled Study

Didem Şimşek Küçükkelepçe1, Hacer Ünver2, Nuray Kurt3
1Lokman Hekim University
2Inonu University
3Fırat University

In the study, no statistically significant difference was found between the experimental and control group women in terms of socio-demographic characteristics and pre-test breastfeeding self-efficacy score averages (p>0.05). As a result of the six-week laughter yoga practice, it was determined that the breastfeeding self-efficacy score of the experimental group was X̄=48.867 ± 4.51, the mean breastfeeding self-efficacy post-test score of the control group was X̄=41.818 ± 10.73, and the increase in the experimental group was statistically significant (p<0.05). However, in the experimental group; While the increase in breastfeeding self-efficacy post-test value compared to breastfeeding self-efficacy pre-test value was significantly different (p<0.05), in the control group; the increase in breastfeeding self-efficacy post-test value was not significant (p>0.05).

Keywords: Breastfeeding, Midwifery, Nursing, Laughter Yoga, Woman Health.


Didem Şimşek Küçükkelepçe, Hacer Ünver, Nuray Kurt. Investigation of the Effect of Laughter Yoga on Breastfeeding Self-Efficacy: A Randomized Controlled Study. . 2024; 10(1): 57-66

Sorumlu Yazar: Didem Şimşek Küçükkelepçe, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (78 kere görüntülendi)
 (38 kere indirildi)
Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) dergisi; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 2015 yılında Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kez yayımlanmış olan ve 2017 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanmaya devam eden yayınıdır. Dergi; Türkiye Atıf Dizini (Turkey Citation Index), ULAKBİM TR Dizin ve EBSCO CINAHL Complete veri tabanlarında indekslenmektedir.Copyright © 2022 JAREN