ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Cilt : 10 Sayı : 1 Yıl : 2024
 
: 9 (3)
Cilt: 9  Sayı: 3 - 2023
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak
Cover

Sayfa I

2.
Yayın Kurulu
Editorial Board

Sayfalar II - VI

3.
İçindekiler
Contents

Sayfa VII

ORJINAL ARAŞTIRMA
4.
Sağlık Çalışanlarında Koronavirüs-19 Fobisinin İncelenmesi
Investigation of Coronavirus-19 Phobia in Healthcare Professionals
Funda Çam, Sümeyye Hanoğlu
doi: 10.55646/jaren.2023.79745  Sayfalar 161 - 170

5.
Doğum Şekli Emzirme Adaptasyonunu Etkiliyor mu?
Does Mode of Delivery Affect Breastfeeding Adaptation?
Resmiye Özdilek, Yasemin Dinçel
doi: 10.55646/jaren.2023.81488  Sayfalar 171 - 178

6.
Reprodüktif Dönemdeki Kadınların Jinekolojik Kanserden Korunma Bilgi Düzeyleri ve İlişkili Faktörler
Gynecological Cancer Prevention Knowledge Levels and Associated Factors in Reproductive Women
Nazlı Baltacı, Rabia Atilla, Reyyan Gürel
doi: 10.55646/jaren.2023.59862  Sayfalar 179 - 187

7.
Öğrenci ve Yeni Mezun Hemşirelik Öğrencilerinin Lisans Programı Çıktılarına Ulaşma Düzeylerinin Belirlenmesi
Determining the Achievement Levels of Current and Newly Graduated Nursing Students Through Undergraduate Curriculum Outcomes
Arzu Dikici, Nurcan Uysal, Gizem Güneş
doi: 10.55646/jaren.2023.02223  Sayfalar 188 - 196

8.
Kronik Hastalığı Olan Bireylerde Bilinçli Farkındalık Nefes Egzersizinin Stres ve Depresyon Belirtileri Üzerine Etkisi
The Effect of Mindfulness Breathing-Exercise on Stress and Depression Symptoms in Patients with Chronic Diseases
Özlem Akman, Dilek Yıldırım
doi: 10.55646/jaren.2023.27576  Sayfalar 197 - 204

9.
Huzurevindeki Yaşlı Bireylerin Tamamlayıcı Tedavi Kullanımları ile COVID-19 Algısı Arasındaki İlişki
The Relationship Between the Use of Complementary Treatment and COVID-19 Perception of Elderly Individuals in Nursing Homes
Sevinç Yıldırım Üşenmez, Cemile Savcı, Hatice Kaya
doi: 10.55646/jaren.2023.46403  Sayfalar 205 - 213

10.
Yoğun Bakım Hasta Yakınlarının Gereksinimleri ve Depresif Belirti Sıklığı İlişkisi
The Relationship Between the Needs of Intensive Care Patients’ Relatives and the Frequency of Depressive Symptoms
Reşit Saruhan, Çiçek Saruhan, Funda Gümüş
doi: 10.55646/jaren.2023.54765  Sayfalar 214 - 222

11.
Sağlık Profesyonelleri için Teknostres Yaratıcıları Ölçeği Türkçe Formunun Psikometrik Özellikleri
Psychometric Properties of The Turkish Version of The Technostress Creators Scale For Health Professionals
Arzu Bulut, Halil Şengül, Songül Akbal
doi: 10.55646/jaren.2023.03880  Sayfalar 223 - 233

OLGU SUNUMU
12.
Perkütan Endoskopik Gastrostomi Tüpü Yerine Geçici Foley Kateter Kullanımı
Use of Temporary Foley Catheter Instead of Percutaneous Endoscopic Gastrostomy Tube
Güldan Kahveci, Roni Atalay, Zuhal Çalışkan, Selma Dağcı, Ekmel Burak Ozsenel, Çiseli Altuntaş, Mehmet Tayfur, Sema Basat
doi: 10.55646/jaren.2023.50103  Sayfalar 234 - 237Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) dergisi; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 2015 yılında Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kez yayımlanmış olan ve 2017 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanmaya devam eden yayınıdır. Dergi; Türkiye Atıf Dizini (Turkey Citation Index), ULAKBİM TR Dizin ve EBSCO CINAHL Complete veri tabanlarında indekslenmektedir.Copyright © 2022 JAREN