ISSN 2149-4983
 
 
Cilt : 2 Sayı : 2 Yıl : 2016
 
Yayın Kurulu | JAREN / Journal of Academic Research in Nursing

Yayın Kurulu

Sahibi

Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Baş Editör

Prof. Dr. Seda GEYLANİ GÜLEÇ
Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye

Editörler

Uzm. Hem. H. Banu KATRAN
Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü, İstanbul, Türkiye

Uzm. Hem. Dr. Cemile SAVCI
Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Eğitim Birimi, İstanbul, Türkiye

Yurdanur KARAASLAN
Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Eğitim Birimi, İstanbul, Türkiye

Hatice ORMAN
Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalite Yönetim Birimi, İstanbul, Türkiye

Uzm. Hem. Çağlar ŞİMŞEK
Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Uluslararası Hasta Birimi, İstanbul, Türkiye

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Rengin ACAROĞLU
İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, İstanbul, Türkiye

Yard. Doç. Filiz ADANA
Adnan Menderes Üniversitesi Aydın Sağlık Yüksekokulu, Aydın, Türkiye

Prof. Dr. Gökhan Tolga ADAŞ
Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye

Doç. Dr. Neriman AKANSEL
Uludağ Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Bursa, Türkiye

Yard. Doç. Emine AKÇİN ŞENYUVA
İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, İstanbul, Türkiye

Doç. Dr. Saniye Ayla ALBAYRAK
Hitit Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Çorum, Türkiye

Yard. Doç. Işıl IŞIK ANDSOY
Karabük Üniversitesi, Türkiye

Yard. Doç. Hülya ARSLANTAŞ
Adnan Menderes Üniversitesi Aydın Sağlık Yüksekokulu, Aydın, Türkiye

Prof. Dr. Türkinaz AŞTI
Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul, Türkiye

Yard. Doç. Sebahat ATEŞ
Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul, Türkiye

Aşkın AYVAZ
İstanbul İli Beyoğlu Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, İstanbul, Türkiye

Op. Dr. M. B. Can BALCI
Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

Doç. Dr. Nefise BAHÇECİK
Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul, Türkiye

Yard. Doç. Güven BEKTEMÜR
İstanbul İli Beyoğlu Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, İstanbul, Türkiye

Yard. Doç. Nihal BOSTANCI DAŞTAN
Kafkas Üniversitesi Kars Sağlık Yüksekokulu, Kars, Türkiye

Yard. Doç. Serap BULDUK
Düzce Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Düzce, Türkiye

Yard. Doç. Nuriye BÜYÜKKAYACI DUMAN
Hitit Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Çorum, Türkiye

Doç. Dr. Funda BÜYÜKYILMAZ
İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, İstanbul, Türkiye

Yard. Doç. Funda CAMUZ GÜMÜŞ
Dicle Üniversitesi Atatürk Sağlık Yüksekokulu, Diyarbakır, Türkiye

Yard. Doç. Seda ÇAĞLAR
İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, İstanbul, Türkiye

Doç. Dr. İkbal ÇAVDAR
İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, İstanbul, Türkiye

Yard. Doç. Semra ÇIĞRIKÇI KARACA
Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul, Türkiye

Doç. Dr. Sezgi ÇINAR
Celal Bayar Üniversitesi Manisa Sağlık Yüksekokulu, Manisa, Türkiye

Op. Dr. Okan DEMİRAY
Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye

Prof. Dr. Nurdan DEMİRCİ
Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul, Türkiye

Doç. Dr. Ömer Necati DEVELİOĞLU
Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, İstanbul, Türkiye

Dr. Hüsniye DİNÇ
İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü, İstanbul, Türkiye

Prof. Dr. Şule ECEVİT ALPAR
Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul, Türkiye

Uzm. Dr. Mehmet Taşkın EGİCİ
İstanbul İli Beyoğlu Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, İstanbul, Türkiye

Doç. Dr. Ayfer ELÇİGİL
Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, İstanbul, Türkiye

Prof. Dr. Fatma ETİ ASLAN
Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul, Türkiye

Yard. Doç. Refika GENÇ KOYUNCU
Beykent Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksekokulu, İstanbul, Türkiye

Doç. Dr. Aysel GÜRKAN
Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul, Türkiye

Prof. Dr. Nevin KANAN
İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, İstanbul, Türkiye

Doç. Dr. Ükke KARABACAK
Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul, Türkiye

Yard. Doç. Nuray KARAMAN TURAN
İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, İstanbul, Türkiye

Prof. Dr. Süreyya KARAÖZ
İstanbul Bilgi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, İstanbul, Türkiye

Yard. Doç. Funda KARDAŞ ÖZDEMİR
Kafkas Üniversitesi Kars Sağlık Yüksekokulu, Kars, Türkiye

Doç. Dr. Hatice KAYA
İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Türkiye

Doç. Dr. Nurten KAYA
İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul, Türkiye

Doç. Dr. Ayla KEÇECİ
Düzce Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Düzce, Türkiye

Prof. Dr. Erol KISMET
İstanbul ili Beyoğlu Kamu Hastaneler Birliği, İstanbul, Türkiye

Prof. Dr. Barış NUHOĞLU
Yeni Yüzyıl Üniversitesi GOP Hastanesi, İstanbul, Türkiye

Doç. Dr. Sıdıka OĞUZ
Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul, Türkiye

Doç. Dr. Güliz ONAT
İstanbul Aydın Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, İstanbul, Türkiye

Doç. Dr. Ayfer ÖZBAŞ
İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, İstanbul, Türkiye

Yard. Doç. Aysel ÖZDEMİR
Uludağ Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Bursa, Türkiye

Doç. Dr. Ufuk ÖZKAYA
Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

Doç. Dr. Hafize ÖZTÜRK CAN
Ege Üniversitesi, İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu, Ebelik Bölümü, İzmir, Türkiye

Yard. Doç. Sevim PURİSA
İstanbul Üniversitesi, Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi, İstanbul, Türkiye

Doç. Dr. Fatma Deniz SAYINER
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü, Eskişehir, Türkiye

Prof. Dr. Merdiye ŞENDİR
İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, İstanbul, Türkiye

Doç. Dr. Leman ŞENTURAN
Haliç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, İstanbul, Türkiye

Uzm. Dr. Gülser ŞERBETÇİ
İstanbul İli Beyoğlu Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, İstanbul, Türkiye

Yard. Doç. Şenay TOPUZ
Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Kırıkkale, Türkiye

Doç. Dr. Sevim ULUPINAR
İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, İstanbul, Türkiye

Dr. Nevin UTKUALP
Uludağ Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Bursa, Türkiye

Yard. Doç. Gülzade UYSAL
Okan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, İstanbul, Türkiye

Yard. Doç. Müge UZUN
Bülent Ecevit Üniversitesi Zonguldak Sağlık Yüksekokulu, Zonguldak, Türkiye

Doç. Dr. Gül ÜNSAL BARLAS
Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul, Türkiye

Doç. Dr. Nurdan YALÇIN ATAR
Bülent Ecevit Üniversitesi Zonguldak Sağlık Yüksekokulu, Zonguldak, Türkiye

Yard. Doç. Yazile YAZICI SAYIN
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul, Türkiye

Prof. Dr. Aytolan YILDIRIM
İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, İstanbul, Türkiye

Dr. Hicran YILDIZ
Uludağ Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Bursa, Türkiye

Dr. Tülay YILMAZ
İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü, İstanbul, Türkiye

Yard. Doç. Gülay YILMAZEL
Hitit Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Çorum, Türkiye

 
Hızlı Arama 
Copright © 2015 JAREN All rights reserved