ISSN 2149-4983
 
 
Cilt : 3 Ek : 1 Yıl : 2016
 
: 3 (2)
Cilt: 3  Sayı: 2 - 2017
Özetleri Göster | << Geri
ORJINAL ARAŞTIRMA
1.
Hemşirelik Öğrencilerinin Bütüncül Tamamlayıcı Ve Alternatif Tıbba Karşı Tutumları
Attitudes Of Nursing Students Toward Holistic Complemantary And Alternative Medicine
Betül Aktaş
doi: 10.5222/jaren.2017.055  Sayfalar 55 - 59 (172 kere görüntülendi)

2.
Hemşirelerde Kök Aileyle İlişkiler ve Karşılıklı Bağımlılık
Family of Origin Relations and Codependency in Nurses
Halil İbrahim Ölçüm, Nuriye Büyükkayacı Duman
doi: 10.5222/jaren.2017.060  Sayfalar 60 - 65 (63 kere görüntülendi)

3.
Klimakterik Dönemindeki Kadınların Algıladıkları Sosyal Destek Düzeyi Ve Etkileyen Faktörler
Level Of Social Support Perceived By ClimactericWomen And Affecting Factors
İffet Güler Kaya, Ergül Aslan, Derya Yüksel Koçak
doi: 10.5222/jaren.2017.066  Sayfalar 66 - 72 (79 kere görüntülendi)

4.
Yaşlıları Huzurevi Yaşamını Seçmeye Zorlayan Nedenlerin Belirlenmesi
Determınatıon Of The Causes That Force The Elders To Choose Nursıng Home Lıves
Ümmühan Kılıç, Deniz Şelimen
doi: 10.5222/jaren.2017.073  Sayfalar 73 - 82 (114 kere görüntülendi)

5.
Demanslı Hastaya Bakım Verenlerin Bakım Yükü ve Etkileyen Etmenlerin Belirlenmesi
Determination of Care Load and Affecting Factors of Demented Patient Caregivers
Ceren Selma Eğilli, Nihal Sunal
doi: 10.5222/jaren.2017.083  Sayfalar 83 - 91 (104 kere görüntülendi)

6.
Mesleki Beceri Laboratuvarında Uygulanan Simülasyon Yönteminin Öğrencilerin Sorun Çözme Becerileri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi
Evaluation of the Effect of Simulation Method Applied in Occupational Ability Laboratory on The Students’ Ability to Solve Problems
Mahmut Mete, Funda Gümüş, Leyla Zengin, Medine Erkan, Hamdiye Arda Sürücü, Gülhan Yiğitalp, Evin Evinç, Mesude Duman, Yeter Durgun Ozan
doi: 10.5222/jaren.2017.092  Sayfalar 92 - 96 (86 kere görüntülendi)

DERLEME
7.
Yoğun Bakımda Bir Ses: “Burdayım.”
A Voice in the Intensive Care: ‘I’m here’
Aydanur Aydin, Ayla Gürsoy
doi: 10.5222/jaren.2017.097  Sayfalar 97 - 100 (106 kere görüntülendi)

8.
Diyabet ve Diyabetik Ayak Eğitiminde Teknoloji - Mobil Eğitim
Technology in Diabetes and Diabetic Foot Education - Mobile Education
Berna Orhan, Nefise Bahçecik
doi: 10.5222/jaren.2017.101  Sayfalar 101 - 108 (170 kere görüntülendi)

* Tüm Kullanıcılarımızın dikkatine; dergimiz yazım kuralları revize edilmiştir. Yazım kuralları gereği kaynakçanın “Vancouver” stili kullanılarak düzenlenmesi gerekmektedir, ayrıntılı bilgi yazım kuralları başlığımız içerisinde yer almaktadır.

* İstanbul İli Beyoğlu Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği'ne bağlı Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin hemşirelik/ebelik ve sağlık bilimleri alanında yapılmış bilimsel araştırmaları sunmak üzere, yılda üç kez yayınlanan (Nisan, Ağustos ve Aralık) ücretsiz yayınıdır.

 
Hızlı Arama 
Copright © 2015 JAREN All rights reserved