ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Volume : 10 Issue: 1 Year : 2024
 
Spırıtualıty and Health []
. 2017; 3(1): 39-45 | DOI: 10.5222/jaren.2017.1008  

Spırıtualıty and Health

Melike Boztilki1, Elif Ardıç2
1Uskudar Unıversıty Faculty Of Health Sci̇ences Department Of Social Work, İSTANBUL
2Department Of Nursi̇ng, İSTANBUL

There is a constant interaction between biological needs and psycho-social needs of a human being. Therefore a physical problem might cause many different pathologic changes. For this reason, the idea that every patient must be assessed with a holistic approach, meaning, pshysically, socially, emotionally, culturally and spiritually, gains importance. Spiritual distress shows up when a person’s belief system is threatened and by different stress cources and rough life events and when the person is affected biologically, psychologically, socioculturally and spiritually by these events. Spiritual distress indicates the deformation of the system of values which gives life a meaning. Many different crises or losses might cause this distress; such as loss of a loved, unemployment, loss of status, financial burdens or a major health issue, loss of an organ or a change in body image. Spiritual dimension of patient care must be considered and interest of all health practitioners’ on spirituality should be raised. To help patients effectively, raising awareness on spirituality and its importance among health care practitioners is very important.

Keywords: Spiritual Distress, Health, Health Care, Spirituality


Maneviyat ve Sağlık

Melike Boztilki1, Elif Ardıç2
1Üsküdar Üni̇versi̇tesi̇ Sbf Sosyal Hizmet Bölümü, İSTANBUL
2Sbf Hemşi̇reli̇k Bölümü, İSTANBUL

Bireyin biyolojik gereksinimleri ile psiko-sosyal gereksinimleri arasında sürekli bir etkileşim vardır. Dolayısıyla fiziksel olarak oluşan bir problem, diğer alanlarda da patolojik değişimlere sebep olabilmektedir. Bu nedenle tedavi sürecindeki bireyin, holistik bir yaklaşımla; fiziksel, sosyal, duygusal, ekonomik, kültürel ve manevi yönlerden ele alınması gerektiği fikri giderek önem kazanmaktadır. Stres kaynakları ve yaşamsal olaylar bireyin inanç sistemini tehdit ettiği ve bireyin bu durumdan biyolojik, psikolojik, sosyokültürel ve manevi olarak etkilendiği zamanlarda “Manevi Sıkıntı- Spiritüel Distres” ortaya çıkar. Spiritüel Distres, yasamın anlamını sağlayan değerler sisteminde bozulmayı belirtir. Bu sıkıntıya neden olan krizler veya kayıplar çok çeşitlidir; önemli bir kişinin ölümü, işsizlik, statü kaybı, maddi yükler veya önemli bir hastalık, vücudun bir uzvunun kaybı veya beden algısında bir değişim bu nedenler arasında sayılabilir. Bireylerin bu zor deneyimlerle baş edebilmesi için desteklenmesinde sağlık çalışanlarına da önemli görevler düşmektedir. Bu bağlamda sağlık çalışanlarının bireylere destek sağlayabilmeleri için spiritüalite konusu ve önemi hakkında farkındalık kazanmaları önemlidir. Hasta bakımının manevi (spiritüel) boyutunun ele alınması ve sağlık personelinin bu konuya dikkatinin çekilmesi sağlık çalışanları kadar hasta ve aileleri açısından da çok önemlidir. Bu nedenle ülkemizde bu konu hakkında daha kapsamlı çalışmalar yapılması gerekmektedir. Bu eksiklikten yola çıkarak bu makalenin literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Spiritüal Distres, Sağlık, Hastalık, Sağlık Bakımı, Maneviyat


Melike Boztilki, Elif Ardıç. Spırıtualıty and Health. . 2017; 3(1): 39-45

Corresponding Author: Melike Boztilki, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (27 accesses)
 (6349 downloaded)
*Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) is Health Sciences University Gaziosmanpaşa Taksim Training and Research Hospital's publication. Published twice a year (June and December) in 2015 and continuing to be published three times a year in April, August and December from 2017 onwards. JAREN is indexed by Turkey Citation Index, ULAKBIM Turkish Medical Database and EBSCO CINAHL Complete. 
Search 
Copyright © 2022 JAREN