ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Volume : 10 Issue: 1 Year : 2024
 
Infertility and Effects on Sexual Life []
. 2020; 6(1): 157-162 | DOI: 10.5222/jaren.2020.85570  

Infertility and Effects on Sexual Life

Merve Çağlar1, Ümran Yeşiltepe Oskay2
1Department of Women Health and Diseases Nursing,Bilecik Şeyh Edebali University, Bilecik
2Department of Women Health and Diseases Nursing, İstanbul University Cerrahpasa Florence Nightingale Nursing Faculty, İstanbul

Infertility is expressed as a life crisis which is affected by many factors such as cultural, religious and class that cause medical, psychological and social problems in individuals. Sexuality is considered to be equivalent to reproductive function except for a need. Therefore, sexual problems occur in individuals who see infertility as a loss of reproductive ability. Male and female sexual life becomes monotonous and unexcited due to infertility and treatment. The deterioration in sexual function may cause infertility and negatively affect infertility treatment. Therefore, giving sexual counseling to individuals in the process of infertility has an important place. With their professional knowledge and skills, nurses can take an active role in sexual counseling. The aim of this review is to examine the effects of infertility on sexual life and the importance of sexual counseling in infertile individuals.

Keywords: infertility, sexual dysfunction, sexual counseling, nursing


İnfertilite ve Cinsel Yaşam Üzerine Etkileri

Merve Çağlar1, Ümran Yeşiltepe Oskay2
1Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı,Bilecik
2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Florance Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İstanbul

İnfertilite bireylerde tıbbi, psikolojik ve sosyal sorunlara neden olan; kültürel, dinsel ve sınıfsal birçok faktörden etkilenen bir yaşam krizi olarak ifade edilmektedir. Cinsellik bir ihtiyaç olmanın dışında üreme fonksiyonu ile eşdeğer olarak görülmektedir. Bu nedenle infertiliteyi üreme yeteneklerinin kaybı olarak gören bireylerde cinsel sorunlar meydana gelmektedir. Kadın ve erkek cinsel yaşamı infertilite ve tedavileri nedeniyle monoton, heyecanı kaybetmiş bir hale gelmektedir. Cinsel fonksiyonda meydana gelen bozulma infertiliteye sebep olabileceği gibi infertilite tedavisini de olumsuz etkileyebilmektedir. Bu nedenle infertilite sürecinde bireylere cinsel danışmanlık verilmesi önemli bir yer tutmaktadır. Sahip oldukları mesleki bilgi ve becerileri ile hemşireler cinsel danışmanlık konusunda aktif rol alabilirler. Bu derlemenin amacı infertilitenin cinsel yaşam üzerine etkilerini ve infertil bireylerde cinsel danışmanlığın önemini literatür doğrultusunda incelemektir.

Anahtar Kelimeler: infertilite, cinsel disfonksiyon, cinsel danışmanlık, hemşirelik


Merve Çağlar, Ümran Yeşiltepe Oskay. Infertility and Effects on Sexual Life. . 2020; 6(1): 157-162

Corresponding Author: Merve Çağlar, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (51 accesses)
 (1407 downloaded)
*Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) is Health Sciences University Gaziosmanpaşa Taksim Training and Research Hospital's publication. Published twice a year (June and December) in 2015 and continuing to be published three times a year in April, August and December from 2017 onwards. JAREN is indexed by Turkey Citation Index, ULAKBIM Turkish Medical Database and EBSCO CINAHL Complete. 
Search 
Copyright © 2022 JAREN