ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Volume : 9 Issue: 2 Year : 2023
 
Relationship Between Nursing Satisfaction and Empathic Tendency Levels of Patients []
. 2020; 6(1): 30-35 | DOI: 10.5222/jaren.2020.86580  

Relationship Between Nursing Satisfaction and Empathic Tendency Levels of Patients

Şenay Karadağ Arlı
Agri Ibrahim Cecen University, School Of Health

Aim: This research was conducted to evaluate the relationship between nursing satisfaction and empathy levels of the patients.
Methods: The descriptive study was conducted with the attendance of 297 patients in Ağrı state hospital who agreed to work between March 2018 and June 2018. Data Personal Data Form was collected with Newcastle Nursing Care Satisfaction Scale (NNCSS) and Empathic Tendency Scale (ETS).
Results: The average age of the participants was 48.27 ± 18.75. It was determined that there was a meaningful difference between the NNCSS score and the income level (p <0.01), but there was no significant difference between the ETS average score and the income level (p> 0.05). It was determined that there was no significant difference between the NNCSS total point average and the hospitalized service (p> 0.05), and there was a significant difference between the ETS total point average and the hospitalized service (p <0.01).
Conclusion: Nursing satisfaction and empathic tendency ratios of the patients participating in the research were found to be at a good level. It was determined that there was a significant positive correlation between satisfaction levels and empathic tendency levels of patients participating in this study.

Keywords: Patient Satisfaction, Empathic tendency, Nursing care


Hastaların Hemşirelik Bakımından Memnuniyetleri ile Empatik Eğilim Düzeyleri Arasındaki İlişki

Şenay Karadağ Arlı
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Sağlık Yüksek Okulu

Amaç: Bu araştırma, hastaların hemşirelik bakımından memnuniyetleri ile empati düzeyleri arasındaki ilişkiyi değerlendirmek amacıyla yapıldı.

Yöntem: Tanımlayıcı tipteki çalışma, Ağrı devlet hastanesinde Mart 2018-Haziran 2018 tarihleri arasında servislerde yatan ve çalışmayı kabul eden 297 hastanın katılımıyla yapıldı. Veriler Kişisel Bilgi Formu Newcastle Hemşirelik Bakımı Memnuniyet Ölçeği (NHBMÖ) ve Empatik Eğilim Ölçeği (EEÖ) ile toplandı.

Bulgular: Araştırmaya katılanların yaş ortalaması 48.27±18.75’ti. NHBMÖ toplam puan ortalaması ile gelir durumu açısından ise anlamlı fark olduğu belirlenmekle (p<0.01) birlikte EEÖ toplam puan ortalaması ile gelir durumu açısından anlamlı fark olmadığı bulundu (p>0.05). NHBMÖ toplam puan ortalaması ile hastanın yattığı servis açısında anlamlı fark olmadığı belirlenmekle (p>0.05), birlikte EEÖ toplam puan ortalaması ile hastanın yattığı servis açısından ise anlamlı fark olduğu bulundu (p<0.01).
Sonuç: Araştırmaya katılan hastaların hemşirelik bakımından memnuniyetleri ve empatik eğilim oranlarının iyi düzeyde olduğu belirlendi. Bu çalışmaya katılan hastaların memnuniyet düzeyleri ile empatik eğilim düzeyleri arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişkili olduğu belirlendi.

Anahtar Kelimeler: Hasta Memnuniyeti, Empatik eğilim, Hemşirelik bakımı


Şenay Karadağ Arlı. Relationship Between Nursing Satisfaction and Empathic Tendency Levels of Patients. . 2020; 6(1): 30-35

Corresponding Author: Şenay Karadağ Arlı, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (68 accesses)
 (605 downloaded)
*Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) is Health Sciences University Gaziosmanpaşa Taksim Training and Research Hospital's publication. Published twice a year (June and December) in 2015 and continuing to be published three times a year in April, August and December from 2017 onwards. JAREN is indexed by Turkey Citation Index, ULAKBIM Turkish Medical Database and EBSCO CINAHL Complete. 
Search 
Copyright © 2022 JAREN