ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Cilt : 9 Sayı : 3 Yıl : 2023
 
Cerrahi Hemşirelerinin Hasta Bakım Uygulamalarına ve Diğer İşlere Ayırdıkları Sürenin Belirlenmesi []
. 2020; 6(3): 442-447 | DOI: 10.5222/jaren.2020.18209  

Cerrahi Hemşirelerinin Hasta Bakım Uygulamalarına ve Diğer İşlere Ayırdıkları Sürenin Belirlenmesi

Rujnan Tuna1, Birşen Kahraman2, Birgül Ödül Özkaya2
1İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, İstanbul, Türkiye
2Bakırköy Dr Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye

Amaç: Hemşireler tarafından sunulan sağlık hizmetinin etkin olarak sürdürülebilmesinde çalışma zamanlarını nasıl kullandıklarını belirlemek önemlidir. Bu araştırmada, cerrahi hemşirelerin çalışma zamanlarını nasıl kullandıklarını, doğrudan ve dolaylı hasta bakım uygulamalarına ayırdıkları zamanı belirlemek amaçlandı.
Yöntem: Tanımlayıcı ve gözlemsel tipteki bu araştırma, İstanbul’da bir kamu hastanesinde Nisan-Haziran 2017 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Cerrahi birimde bir hafta süresince hemşireler tarafından yapılan tüm girişimler, 6 bağımsız gözlemci tarafından iş örneklemesi yöntemiyle, kronometre ile kayıt edildi.
Bulgular: Cerrahi hemşirelerinin günlük çalışma sürelerinin %65,45’ini doğrudan, %30,98’ini dolaylı hasta bakım uygulamalarına, %0,52’sini servisle ilgili işlere ve %3,05’ini de kişisel işlere ayırdıkları saptandı.
Sonuç: Araştırma bulguları, cerrahi hemşirelerinin en fazla zamanı doğrudan hasta bakım uygulamaları için ayırdığını ortaya koydu. Çalışma sonucunda; hemşire insan gücü planlamasının birimde tedavi alan hastaların doğrudan ve dolaylı hasta bakım uygulamalarında harcanan sürelerin dikkate alınarak yapılması önem kazanmıştır.

Anahtar Kelimeler: İş örneklemesi, hemşirelik uygulaması, cerrahi hemşireliği


Determining the Lenght of Surgical Nurses' Allocation to Patient Care Practices and Other Interventions

Rujnan Tuna1, Birşen Kahraman2, Birgül Ödül Özkaya2
1Department of Health Mangement, Faculty of Health Sciences, Istanbul Medeniyet University, Istanbul, Turkey
2Bakırköy Dr. Sadi Konuk Training and Research Hospital, Bakırköy, Istanbul, Turkey

Objective: It is important to determine how nurses use their working time in order for the health service provided by them to be effectively sustained. In this study, it was aimed to determine how surgical nurses use their working time and the seperate their times on direct and indirect patient care practices.
Method: This descriptive and observational study was carried out in a public hospital in Istanbul between April and June 2017. All interventions performed by nurses in the surgical unit for one week were recorded by six independent observers by using the job sampling method with a stopwatch.
Results: It was found that surgical nurses allocate 65.45% of their daily working time directly, 30.98% to indirect patient care practices, 0.52% to service-related jobs and 3.05% to personal jobs.
Conclusion: Research findings revealed that surgical nurses devote the most time to patient care applications directly. In the results of working; It has become important that nurse manpower planning is done by taking into account the time spent in direct and indirect patient care practices of patients receiving treatment in the unit.

Keywords: Work sampling, nursing practice, surgical nursing


Rujnan Tuna, Birşen Kahraman, Birgül Ödül Özkaya. Determining the Lenght of Surgical Nurses' Allocation to Patient Care Practices and Other Interventions. . 2020; 6(3): 442-447

Sorumlu Yazar: Rujnan Tuna, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (37 kere görüntülendi)
 (647 kere indirildi)
Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) dergisi; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 2015 yılında Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kez yayımlanmış olan ve 2017 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanmaya devam eden yayınıdır. Dergi; Türkiye Atıf Dizini (Turkey Citation Index), ULAKBİM TR Dizin ve EBSCO CINAHL Complete veri tabanlarında indekslenmektedir.Copyright © 2022 JAREN