ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Cilt : 10 Sayı : 1 Yıl : 2024
 
Alzheimer Tanılı Bireyin Primer Bakım Vericisi ile Birlikte “Paced Modeline Göre” Bakım Yönetimi (Bir Model Uyarlama Çalışması) []
. 2020; 6(1): 187-193 | DOI: 10.5222/jaren.2020.20982  

Alzheimer Tanılı Bireyin Primer Bakım Vericisi ile Birlikte “Paced Modeline Göre” Bakım Yönetimi (Bir Model Uyarlama Çalışması)

Gül Sultan Özeren
Sinop Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu

Hastaların hastanede yatış süresini kısaltmak, taburculuk ve sonrasını planlamak, bu planlamanın içerisine aileyi de etkin katabilmek tüm hastalıklarda olduğu gibi Alzheimer’da da oldukça önemlidir. Ayrıca Alzheimer tanılı bireyler, hastalıklarının ve bakımlarının yönetimini çoğu zaman tek başlarına sağlayamamaktadırlar. Primer bakım vericiler bu alanda hemşirelerle ve sağlık ekibinin diğer üyeleriyle işbirliği sağlamaya en elverişli olan bireylerdir. Bu sorumluluğun paylaşılmasında, onların da içinde bulundukları şartlar, öncelikler, avantaj ve sınırlılıklar iyi değerlendirilmelidir.
PACED modeli, temelinde vaka yönetimi olan hasta merkezli bir modeldir. Modelin adının açılımı kısaca; Patient-centered: Hasta merkezli hizmet, Assessment: Semptomların tanımlanması ve kontrolü, Case management: Vaka yönetimi, Evaluation of outcomes: Sonuçların değerlendirilmesi, Discharge planning: Taburculuk planı ve entegre bir sağlık bakım sistemi içinde izlemdir. Bu modelde vaka yöneticisi olarak primer hemşirelik kavramı öne çıkar ve hemşire hastayı hastaneye kabulden taburculuğa kadar izler. Bu rolünü yerine getirirken de toplum kaynaklarını kullanmayı ve diğer ilgili gruplarla bağlantılı olarak hizmet vermeyi planlar.
Sonuç olarak modelin bir vaka örneği ile ele alınarak sunulduğu bu uyarlamayla; hasta daha kaliteli ve sürdürülebilir bir bakım alabilir ve daha rahat korunabilir; bakım verici daha etkin, daha güçlü ve daha bilinçli olabilir; hemşire de tüm rollerini daha uygun, daha rahat ve daha esnek yerine getirebilir.

Anahtar Kelimeler: Alzheimer hastalığı, PACED Modeli, bakım verici


The Maintenance Management of the Individual Who Were in the Diagnosis of Alzheimer Also with the Primary Care Transmitter within the “Model of the Paced” (A Model of Adaptation Study)

Gül Sultan Özeren
Sinop University School Of Health

To shorten the duration of stay in the hospital, and the planning of the time after the hospital discharge and also to enroll the family within this planning is also very important in the effectiveness of the Alzheimer, like of all other diseases. In addition, the individuals of whom were diagnosed with Alzheimer, cannot provide their personal management of diseases and treatments alone by themselves in most of the time. The primary care nurses and the individuals who are most conducive to co-operate with the other members of the health teams in this area. On the sharing of these responsibilities, their circumstances, priorities, advantages, and limitations, that they were in, should be well evaluated.
The Paced model is the patient-centered case management model on the basis. And the name of the model stands for briefly defined and patient-centered: A patient-centered service; The Assessment: The identification and control of the symptoms, The Case management: case management, The Evaluation of Outcomes: The evaluation of the results, The Discharge planning: To discharge planning and monitoring the integrated health care system. The primary concept in this model is nursing and stands out as a case manager and the nurse monitors the patients from the admission to the discharging from the hospital. While fulfilling this role may plan how to use the community resources, and also plans to provide services in conjunction with other relevant groups.
As a result of this adaptation of the model; the care needed patients may receive and maintain a better quality and a sustainable care more easily; and the caregiver may become more efficient, more powerful and can be more conscious; and the nurses also will be more convenient, more comfortable and more flexible and can perform in all their roles.

Keywords: Alzheimer disease, PACED Model, Care Transmitter


Gül Sultan Özeren. The Maintenance Management of the Individual Who Were in the Diagnosis of Alzheimer Also with the Primary Care Transmitter within the “Model of the Paced” (A Model of Adaptation Study). . 2020; 6(1): 187-193

Sorumlu Yazar: Gül Sultan Özeren, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (27 kere görüntülendi)
 (1046 kere indirildi)
Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) dergisi; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 2015 yılında Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kez yayımlanmış olan ve 2017 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanmaya devam eden yayınıdır. Dergi; Türkiye Atıf Dizini (Turkey Citation Index), ULAKBİM TR Dizin ve EBSCO CINAHL Complete veri tabanlarında indekslenmektedir.Copyright © 2022 JAREN