ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Cilt : 10 Sayı : 1 Yıl : 2024
 
Bağlanma Tarzları ve İnternet Bağımlılığının Evlilik Uyumuna Etkisi []
. 2017; 3(3): 163-168 | DOI: 10.5222/jaren.2017.163  

Bağlanma Tarzları ve İnternet Bağımlılığının Evlilik Uyumuna Etkisi

Ceren Aycanoğlu, Gül Ünsal
Marmara Üniversitesi / Sağlik Bilimleri Fakültesi / Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu 2015 yılı verilerine göre, evlenen çiftlerin sayısı bir önceki yıla göre %0,1 azalırken boşanan çiftlerin sayısı %4,5artmıştır. Boşanma oranlarındaki bu artış ilişkinin devamını sağlayan “evlilikte uyum” kavramının tanımlanmasını ve uyumu etkileyen; Evlilik uyumu ile bireylerin bağlanma stilleri arasında bir ilişki olup olmadığı, hangi bağlanma stillerine sahip bireylerin eş olarak bir araya geldiği ve hangi bağlanma stiline sahip olan çiftlerin evlilik uyumunun daha fazla olduğuna ilişkin faktörlerin araştırılmasını zorunlu kılmaktadır. İnternet bağımlılığı kavramı da son zamanlarda evlilik uyumunu etkileyen bir faktör olarak düşünülmektedir. Özellikle eşlerden birinin internet üzerinden ilişki (siber-ilişki) içinde olması evliliklere yeni bir boyut kazandırmaktadır. İnternetin evlerde kullanılması, hem karı-koca ilişkileri ile hem de ebeveyn-çocuk ilişkileri ile bağlantılı sorunlara neden olabileceği göz önüne alınarak yapılacak çalışmalar alandaki bilgi birikimine katkı sağlayabilirken, evlilik uyumunu etkileyen problemlerin tespiti ve çözüm yolları ile evliliklerde yaşanan/yaşanabilecek sorunları önleme ve müdahale çalışmalarına kaynak oluşturabilir.

Anahtar Kelimeler: Evlilik uyumu, internet bağımlılığı, bağlanma stilleri


Attachment Styles and Impacts of Internet Addiction to the Marital Adjustment

Ceren Aycanoğlu, Gül Ünsal
Marmara University / Faculty Of Health Sciences / Department Of Psychiatric Nursing, Istanbul, Turkey

Turkish Statistical Institute data has shown that the number of couples married in the year 2015 decreased by %0,1 while the number of couples divorced increased by %4,5 compared to previous year. This increase in divorce rates necessitates the definition of the concept of "harmony in marriage" which provides the continuation of the relationship.It appears to be of importance to examine certain questions such as if there is a correlation between the attachment styles of individuals and their marital adjustment,which style of attachment have a distinct tendency to result in individuals becoming spouses and which style of attachment provide higher marital adjustment. The concept of Internet addiction has also been recently considered as a factor affecting marital adjustment.Especially when one party involved in an online-relationship (cyber relationship)the marriages acquire new dimensions. A study on this field might contribute to the knowledge on this specific subject and also may serve as a source material for other studies and works that focus on determination of the problems that affect the marital adjustment or on solutions or on preventing and/or intervening possible problems that may arise in marriages.

Keywords: Marital adjustment, internet addiction, attachment styles


Ceren Aycanoğlu, Gül Ünsal. Attachment Styles and Impacts of Internet Addiction to the Marital Adjustment. . 2017; 3(3): 163-168

Sorumlu Yazar: Ceren Aycanoğlu, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (38 kere görüntülendi)
 (2657 kere indirildi)
Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) dergisi; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 2015 yılında Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kez yayımlanmış olan ve 2017 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanmaya devam eden yayınıdır. Dergi; Türkiye Atıf Dizini (Turkey Citation Index), ULAKBİM TR Dizin ve EBSCO CINAHL Complete veri tabanlarında indekslenmektedir.Copyright © 2022 JAREN