ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Cilt : 9 Sayı : 1 Yıl : 2023
 
: 3 (3)
Cilt: 3  Sayı: 3 - 2017
Özetleri Göster | << Geri
ORJINAL ARAŞTIRMA
1.
Hemşirelik öğrencilerinin klinik eğitimleri sırasında hemşirelerden aldığı desteğin değerlendirilmesi
Evaluation of nursing students' support from nurses during their clinical education
Yeşim Dikmen Aydın, Nuray Şahin Orak, Aysel Gürkan, Gurbet Aslan, Fatma Demir
doi: 10.5222/jaren.2017.109  Sayfalar 109 - 115

2.
Üreme Çağındaki Kadınlarda Prekonsepsiyonel Danışmanlık İhtiyaçları
Preconception Counselling Needs Among Reproductive age Women
Refika Genç Koyucu, Yıldız Tosun, Banu Katran
doi: 10.5222/jaren.2017.116  Sayfalar 116 - 121

3.
Menopozal Dönemdeki Kadınların Bu Yaşam Dönemine İlişkin Bakış Açılarının Kalitatif Analizi
Views of the Climacteric Women About Menopause: a Qualitative Analysis
Gamze Fışkın, Nevin Hotun Şahin, İffet Güler Kaya
doi: 10.5222/jaren.2017.122  Sayfalar 122 - 128

4.
Hemşirelik Öğrencilerinin Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar Konusundaki Bilgi Düzeyleri ve Görüşleri
Knowledge Levels and Opinions of Nursing Students about Sexually Transmitted Infections
Türkan Turan, Çiğdem Erdoğan
doi: 10.5222/jaren.2017.129  Sayfalar 129 - 136

5.
Gazetelerde Bulunan Kadına Yönelik Şiddet Haberlerinin İncelenmesi
Investigation of Violence against Women in the Newspapers
Semra Karaca, Gül Ünsal Barlas, Esen Öngün, Yüksel Can Öz, Gülçin Korkmaz
doi: 10.5222/jaren.2017.137  Sayfalar 137 - 144

6.
“Hemşirelik Fakültesi Öğrencilerinin Engelli Bireyleri Damgalamaya İlişkin Düşünceleri ve Uygulamaları”
“Nursing Faculty Students Opinions and Practices Towards Stigma to People with Disabilities”
Tuba Çömez, Nihan Altan Sarıkaya
doi: 10.5222/jaren.2017.145  Sayfalar 145 - 152

7.
Hemşirelik Öğrencilerinin Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri Hakkındaki Farkındalıklarının Değerlendirilmesi
Evaluation of The Awareness of Computer And Information Technologies of Nursing Students
Hilal Uysal, Meryem Yıldız, Melisa Dinçer, Zeynep Eybek
doi: 10.5222/jaren.2017.153  Sayfalar 153 - 162

DERLEME
8.
Bağlanma Tarzları ve İnternet Bağımlılığının Evlilik Uyumuna Etkisi
Attachment Styles and Impacts of Internet Addiction to the Marital Adjustment
Ceren Aycanoğlu, Gül Ünsal
doi: 10.5222/jaren.2017.163  Sayfalar 163 - 168Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) dergisi; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 2015 yılında Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kez yayımlanmış olan ve 2017 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanmaya devam eden yayınıdır. Dergi; Türkiye Atıf Dizini (Turkey Citation Index), ULAKBİM TR Dizin ve EBSCO CINAHL Complete veri tabanlarında indekslenmektedir.Copyright © 2022 JAREN