ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Cilt : 9 Sayı : 1 Yıl : 2023
 
: 9 (2)
Cilt: 9  Sayı: 2 - 2023
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak
Cover

Sayfa I

2.
Yayın Kurulu
Editorial Board

Sayfalar II - VI

3.
İçindekiler
Contents

Sayfa VII

ORJINAL ARAŞTIRMA
4.
Gebelikte Aile İçi Şiddet ve Etkileyen Faktörler
Domestic Violence During Pregnancy and Affecting Factors
Sema Çifçi, Vasfiye Bayram Değer, Nilgün Ulutaşdemir, Elçin Balcı
doi: 10.55646/jaren.2023.62134  Sayfalar 89 - 97

5.
Online Akran Eğitiminin Hemşirelik Öğrencilerinin Akılcı İlaç Kullanımına Etkisi
The Effect of Online Peer Education on Rational Medication Use Among Nursing Students
Gizem Mutlu, Ayşenur Güngör, Ayfer Bayındır Çevik
doi: 10.55646/jaren.2023.68736  Sayfalar 98 - 107

6.
Kronik Hastalığı Olan Bireylerin Hastalık Algısı ve Tamamlayıcı Terapileri Kullanma Durumlarının İncelenmesi
Illness Perceptions and the Use of Complementary and Alternative Medicines in Patients with Chronic Illnesses
Özlem Akman, Dilek Yıldırım, Duygu Dokumacı
doi: 10.55646/jaren.2023.57614  Sayfalar 108 - 117

7.
Hastaların Penceresinden: COVID-19 Pandemi Sürecinde Hemşirelerin Mesleki İmajı
The Professional Image of Nurses During the COVID-19 Pandemic: From the Patients’ Perspectives
Selma Karakaplan, Sevim Ulupınar
doi: 10.55646/jaren.2023.79059  Sayfalar 118 - 126

8.
Cerrahi Ekibin Ameliyathanedeki Yönetimsel Tutumlarının Belirlenmesi ve İş Doyumuna Etkisi
Determination of the Managerial Attitudes of the Surgical Team in the Operating Room and Their Effect on Job Satisfaction
Özkan Güler, Elif Karahan
doi: 10.55646/jaren.2023.78553  Sayfalar 127 - 137

9.
COVID-19 Pandemisinde Sağlık Çalışanlarının Stres Düzeylerinin İş Becerikliliği ve İşte Mutluluk Düzeylerine Etkisi
The Effect of Health Workers’ Stress Levels on Their Job Crafting and Happiness at Work During The COVID-19 Pandemic
Sevgi Demiray, Ebru Polattimur
doi: 10.55646/jaren.2023.50480  Sayfalar 138 - 146

10.
Kronik Hastalığı Olan Evde Sağlık Hastalarında Sağlık Bakım Kalitesinin Bir Göstergesi: Hemşirelik Bakımından Memnuniyet
An Indicator of Health Care Quality in Home Health Patients with Chronic Diseases: Satisfaction with Nursing Care
Neşe Kıskaç, Burcu Hacıoğlu, Meryem Güven, Mahruk Rashidi, Yalçın Hacıoğlu
doi: 10.55646/jaren.2023.61987  Sayfalar 147 - 152

DERLEME
11.
Perimenopozal Dönemde Endometrial Hiperplaziye Neden Olan Risk Faktörleri ve Hemşirelik Yaklaşımı
Risk Factors for Endometrial Hyperplasia in The Perimenopausal Period and Nursing Approach
Meryem Öngen, Fatma Başar
doi: 10.55646/jaren.2023.09825  Sayfalar 153 - 160Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) dergisi; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 2015 yılında Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kez yayımlanmış olan ve 2017 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanmaya devam eden yayınıdır. Dergi; Türkiye Atıf Dizini (Turkey Citation Index), ULAKBİM TR Dizin ve EBSCO CINAHL Complete veri tabanlarında indekslenmektedir.Copyright © 2022 JAREN