ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Cilt : 9 Sayı : 1 Yıl : 2023
 
: 3 (1)
Cilt: 3  Sayı: 1 - 2017
Özetleri Göster | << Geri
ORJINAL ARAŞTIRMA
1.
Gebe okulunda eğitim alan gebelerin bilgi düzeyleri üzerine bir araştırma
A study about knowledge level of pregnants that educated in pregnancy school
Nurgül Turgut, Ayşe Güldür, Hatice Çakmakçı, Gülser Şerbetçi, Feray Yıldırım, Ayşe Ender Yumru, Arzu Bebek, Sıdıka Sibel Gülova
doi: 10.5222/jaren.2017.001  Sayfalar 1 - 8

2.
Hemşirelik Fakültesi Öğrencilerinde Ayrılık Anksiyetesi
Separatıon Anxıety In Nursıng Faculty Students
Nihan Altan Sarıkaya, Semra Yıldız, Hülya Erkaya
doi: 10.5222/jaren.2017.009  Sayfalar 9 - 12

3.
Kadınlarda Uterin Fibroid Semptomlarının Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi
The Effects Of Uterine Fibroid Symptoms On Quality Of Life In Women
Burcu Cengiz, Nurdan Demirci
doi: 10.5222/jaren.2017.013  Sayfalar 13 - 21

4.
Genelev Kadınlarının Psikososyal İyi Oluşlarınının Belirlenmesi
Women's Psychosocıal Workıng Brothel Prostıtutıon Industry Cases To Determıne
Gül Ünsal, Duygu Türk Çetinkaya
doi: 10.5222/jaren.2017.022  Sayfalar 22 - 29

5.
Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Zaman Yönetimi Becerileri ve Yaşam Doyumlarının Belirlenmesi
Assesing Time Management Skills and Life Satisfaction of the Nursing Students
Neşe Uysal, Elif Sözeri, Filiz Selen, Hatice Bostanoğlu
doi: 10.5222/jaren.2017.030  Sayfalar 30 - 36

DERLEME
6.
Spiritüalizm Ve Hemşirelik: Yoğun Bakım Hastalarında Spiritüel Bakımın Önemi
Spiritualism And Nursing: The Importance Of Spiritual Care In Intensive Care Patients
Fadime Çınar, Fatma Eti Aslan
doi: 10.5222/jaren.2017.037  Sayfalar 37 - 42

7.
Kolorektal Kanserlerde Palyatif Bakım Hemşireliği
Palliative Care Nursing In Colorectal Cancer
Emine İlaslan, Zeynep Özer, Emine Kol
doi: 10.5222/jaren.2017.043  Sayfalar 43 - 48

8.
Basınç Yarası Değerlendirilmesinde Sık Kullanılan Ölçekler
Scales Used Frequently in the Assessment of Pressure Sores
Hülya Fırat Kılıç, Gülten Sucu Dağ
doi: 10.5222/jaren.2017.049  Sayfalar 49 - 54Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) dergisi; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 2015 yılında Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kez yayımlanmış olan ve 2017 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanmaya devam eden yayınıdır. Dergi; Türkiye Atıf Dizini (Turkey Citation Index), ULAKBİM TR Dizin ve EBSCO CINAHL Complete veri tabanlarında indekslenmektedir.Copyright © 2022 JAREN